ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "facade"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  facade

  แปลว่า ด้านหน้าของตึกหรืออาคาร

  ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  façade

  แปลว่า ด้านหน้าของตึกหรืออาคาร

  ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "facade"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
bldg = buildingตึก, อาคาร, โรงเรียน
flank of buildingด้านข้างของตัวตึกหรืออาคาร
octastyleอาคารที่มีเสาแปดต้นด้านหน้า
frontageด้านหน้าของตึก, ที่ดินตอนหน้าของบ้าน
exterior masonry paintสีทาตึกหรืออาคารภายนอก
pile of buildingอาคาร หรือตึกที่ปลูกเป็นแถว หรือล๊อดๆ หนึ่ง
fire-trepตึกหรืออาคารที่กำลังถูกไฟไหม้และเป็นอันตราย
portco( สถาปัตย ) เสาเรียงรายบนระเบียงด้านหนึ่งของอาคาร ( ตามปกติมักจะหมายถึงเสาระเบียงด้านหน้าซึ่งเป็นทางเดินไปสู่ตึก )
hexastyleอาคารซึ่งมีซุ้มด้านหน้าหรือด้านข้างประกอบด้วยเสาหกต้น