ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

(english) Primarily an alloy of copper and tin, but additionally, the name is used when referring to other alloys not containing tin, for example, aluminum bronze, manganese bronze, and beryllium bronze.

ภาษาอังกฤษ Bronze 2

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • (english) Primarily an alloy of copper and tin, but additionally, the name is used when referring to other alloys not containing tin, for example, aluminum bronze, manganese bronze, and beryllium bronze. ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (english) Primarily an alloy of copper and tin, but additionally, the name is used when referring to other alloys not containing tin, for example, aluminum bronze, manganese bronze, and beryllium bronze. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (english) Primarily an alloy of copper and tin, but additionally, the name is used when referring to other alloys not containing tin, for example, aluminum bronze, manganese bronze, and beryllium bronze. แปลว่า Bronze 2

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "(english) Primarily an alloy of copper and tin, but additionally, the name is used when referring to other alloys not containing tin, for example, aluminum bronze, manganese bronze, and beryllium bronze."

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"