ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Bronze 2

แปลว่า(english) Primarily an alloy of copper and tin, but additionally, the name is used when referring to other alloys not containing tin, for example, aluminum bronze, manganese bronze, and beryllium bronze.

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • Bronze 2 แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย Bronze 2 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Bronze 2 แปลว่า (english) Primarily an alloy of copper and tin, but additionally, the name is used when referring to other alloys not containing tin, for example, aluminum bronze, manganese bronze, and beryllium bronze.

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Bronze 2"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"