ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "earth ground"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    earth ground

    แปลว่า สายวิทยุที่ต่อลงดินหรืองฝังดินตริงๆ ไม่ใช่ลงที่ฐานของเครื่อง

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale