ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "earth canal"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    earth canal

    แปลว่า คลองดิน : ดู canal, earth

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "earth canal"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
distributary canalคลองซอย : ดู canal, distributary
branch canalคลองแยก : ดู canal, branch
inundation canalคลองรับน้ำนอง : ดู canal, inundation
irrigation canalคลองชลประทาน : ดู canal, irrigation
canal, lateralคลองซอย : ดู canal, distributary
earthfill damเขื่อนดิน : ดู dam, earth
canal, secondaryคลองซอย : ดู canal, distributary
lateral (1)คลองซอย : ดู canal, distributary
secondary canalคลองซอย : ดู canal, distributary