ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "earnest"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    earnest

    แปลว่า เงินวางมัดจำ

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale