ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "drainge pipe"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    drainge pipe

    แปลว่า ท่อระบายน้ำ

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "drainge pipe"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
drainage pipeท่อระบายน้ำ
water drainingท่อระบายน้ำ
sanitary sewerท่อระบายน้ำโสโครก
rain water pipeท่อระบายน้ำฝน
waste pipeท่อระบายน้ำทิ้ง
storm drainท่อระบายน้ำฝน
drop, pipeท่อลดระดับน้ำ : ดู pipe drop
box-drainท่อสี่เหลี่ยม, ท่อระบายน้ำรูปสี่เหลี่ยม
sewerท่อน้ำทิ้ง [สำรวจ]; ท่อระบายน้ำโสโครก [โยธา, ช่างก่อสร้าง]; ท่อระบาย [สิ่งแวดล้อมน้ำ]