ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "damascening"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    damascening

    แปลว่า ลวดลายฝังโลหะเลียนแบบศิลปะของอาระเบีย

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale