ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "D.C."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    D.C.

    แปลว่า อักษรย่อของความว่า direct current = ไฟฟ้ากระแสตรง

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale