คำศัพท์ "countershaft"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    countershaft

    แปลว่า เพลาที่ต่ออกมาจากเพลาเครื่อง

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "countershaft"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
output shaftเพลาที่ได้รับกำลังจากเครื่องถ่ายกำลัง (เช่น เพลารับกำลังของคลัทช์, เพลาลูกเบี้ยวรับกำลังจากเพลาข้อเหวี่ยง)
clamp coupling(กลไก) เครื่องพ่วงหรือต่อเพลา, ซึ่งหมายถึงการต่อเพลาตั้งแต่สองหรือสามส่วนขึ้นไปโดยใช้สลักต่อขวางเพลา
box couplingเครื่องต่อเพลา โดยใช้ปลอกสวม
cutting outจุดที่เครื่องเกาะเพลา, ผละจากการสัมผัส
journal bearingแบริ่งรองรับเพลา, เครื่องรองรับเพลาหมุนล้อ ซึ่งรวมทั้งฝาครอบและเสาตั้งรับรอบเรือนเพลา
starting toqueท่อเพลาหมุนเครื่องสตาร์ท
main shaft(เครื่องจักร) เพลากลาง, คือเพลาที่ได้รับกำลังขับหมุน จากเครื่องมอเต้อรโดยตรง แล้วจึงถ่ายกำลังขับไปยังส่วนต่างๆ: เพลาใหญ่
box-matalโลหะผสมสำหรับทำเครื่องประกับเพลา
lining upการปรับเข้าที่ การจัดวางแนวเพลาเครื่องให้อยู่ในระดับตรง

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน