ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

back up

แปลว่า(การพิมพ์) กลับเอาด้านที่ยังไม่ได้พิมพ์ขึ้นมาพิมพ์ต่อไป (กระดาษ)

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary back up แปลว่า:

  1. (phrv) กั้นขวาง, กีดขวาง

  2. (phrv) สนับสนุน, ช่วยเหลือ

  3. (adj) โดยสำรอง, โดยการเก็บสำรองไว้

 ภาพประกอบ

  • back up แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย back up คำศัพท์ภาษาอังกฤษ back up แปลว่า (การพิมพ์) กลับเอาด้านที่ยังไม่ได้พิมพ์ขึ้นมาพิมพ์ต่อไป (กระดาษ)

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "back up"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"