ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ดูเนื้อหาของทั้ง 37 คำ ตามด้านล่าง

ภาษาไทย

(การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง

ภาษาอังกฤษ bronzing

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) กรอบหรือชั้นสำหรับตากผึ้งสิ่งที่พิมพ์แล้ว

ภาษาอังกฤษ drying rack

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) น้ำหนักตามมาตราฐานของกระดาษจำนวนปอนด์ต่อรีม (ประมาณ ๔๘๐ แผ่น ถึง ๕๐๐ แผ่น) ในขนาดของหน้ากระดาษที่กำหนดไว้

ภาษาอังกฤษ basis weight

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) แม่พิมพ์ที่จำลองมาจากหนังสือที่เรียงแล้วทั้งหน้า (คือบล๊อคที่ถ่ายทำจากหน้าหนังสือ แล้วนำไปเข้าเครื่องพิมพ์ และในครั้งต่อ ๆ ไป ก็ใช้บล๊อคแผ่นนี้พิมพ์ได้อีกโดยไม่ต้องเสียเวลาเรียงพิมพ์อีก)

ภาษาอังกฤษ stereotype

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) ส่วนของตัวอักษรเล็กในภาษาอังกฤษที่เป็นหางยื่นลงมาใต้เส้นบรรทัด เช่น p. y. j.g. ฯลฯ

ภาษาอังกฤษ descender

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์)

ภาษาอังกฤษ feet

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) ตะกั่วกล่อสำหรับวางเรียงทำช่องว่างในกรอบพิมพ์ ปกติตะกั่วหล่อชนิดนี้ จะมีความสูงต่ำกว่าหน้าตัวพิมพ์อักษร

ภาษาอังกฤษ quad

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) การพิมพ์ที่หมายถึงมีข้ออบกพร่องเล็กน้อยที่ต้องแก้ ตรงข้ามกับ dirty proof ซึ่งหมายถึงผิดมากต้องแก้กันอีก

ภาษาอังกฤษ clean proof

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) กลับเอาด้านที่ยังไม่ได้พิมพ์ขึ้นมาพิมพ์ต่อไป (กระดาษ)

ภาษาอังกฤษ back up

Posted on by Admin

ภาษาไทย

การพิมพ์

ภาษาอังกฤษ typography

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) ตัวพิมพ์แบบเก่าซึ่งมีขนาดเท่ากับตัวพิมพ์ ๑ พอยน์ในปัจจุบัน

ภาษาอังกฤษ bour-geois

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) ตัวพิมพ์หล่อไม่เรียบร้อยกล่าวคือส่วนล่างกว้างกว่าส่วนบน

ภาษาอังกฤษ bottled

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) ตำบลที่อยู่ซึ่งพิมพ์ไว้มุมซ้ายบนหน้าซองจดหมาย

ภาษาอังกฤษ envelope corner card

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) เครื่องมือปลายแหลมสำหรับใช้หนีบดึงตัวพิมพ์ ออกจากแถว เพื่อต้องการแก้คำผิด

ภาษาอังกฤษ bodkin

Posted on by Admin

ภาษาไทย

( การพิมพ์ ) รางวางตัวพิมพ์สำหรับเลื่อนส่งกรอบตัวพิมพ์ขึ้นแท่น

ภาษาอังกฤษ slip galley

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) ชื่อเรืองที่พิมพ์ไว้บนเหนือหน้าหนังสือซ้ำ ๆ กันทุกหน้า

ภาษาอังกฤษ running head

Posted on by Admin

ภาษาไทย

( การพิมพ์ ) ตัวอักษรแบบอักษรใหญ่แต่เล็กกว่าธรรมดาสำหรับใช้พิมพ์หนังสือเล่มบางอย่าง

ภาษาอังกฤษ small caps

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) ลวดเหล็กกล้าสำหรับเย็บสันหนังสือที่เข้าเล่ม มีขนาดที่ใช้กันอยู่ 18 by 20 ถึง 26.by 32 gaug ลวดแบน ผลิตจำหน่ายม้วนละ 5 ปอนด์ พันแกนกระดาษ

ภาษาอังกฤษ book binders wire

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) แผ่นโลหะที่ใช้คั่นเส้นบรรทัดตัวอักษรพิมพ์

ภาษาอังกฤษ leads

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) ลูกกลิ้งคู่ซึ่งทำหน้าที่ป้อนหมึกลงแบบสองครั้งต่อการพิมพ์ลงกระดาษครั้งหนึ่ง

ภาษาอังกฤษ double roll

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) เครืองหมายการแสดงการให้เน้นเสียงลงที่พยางค์ใดพยางค์หนึ่ง

ภาษาอังกฤษ accent

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) แท่งไม้หรือโลหะสำหรับใช้กับกุญแจลิ่มอัดกรอบตัวพิมพ์ในแท่นพิมพ์

ภาษาอังกฤษ beveled sticks

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) หนังสือเล่มเล็กที่มีบทประพันธ์เล่มเดียวกันทั้งเล่ม

ภาษาอังกฤษ monograph

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) แท่นพิมพ์ที่พิมพ์ได้มากกว่าสองสีในครั้งเดียว

ภาษาอังกฤษ multi-color press

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) ชิ้นโลหะสำหรับเติมลงในช่องว่างของตัวพิมพ์ที่เรียง, ความสูงของโลหะนี้จะต่ำกว่าพื้นหน้าตัวพิมพ์ เพื่อให้เกิดช่องว่างในลักษณะเว้นวรรค

ภาษาอังกฤษ metal furniture

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) เครื่องพิมพ์ที่หล่อตัวพิมพ์โค้งไฟตามลักษณะของลูกโม่ และพิมพ์ด้วยกระดาษม้วน

ภาษาอังกฤษ rotary press

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) เป็นคำที่ผู้ตรวจแก้ใบปรู๊ฟจะเขียนกำกับคำที่แก้ไปแล้ว หมายถึงว่าปล่อยไว้ตามเดิมไม่ต้องแก้

ภาษาอังกฤษ stet

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) หนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ตามฉบับเดิมอีกครั้ง

ภาษาอังกฤษ reprint

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) สติคหรือแถบโลหะสำหรับวางช่องคอลัมน์ในหน้าหนังสือพิมพ์

ภาษาอังกฤษ news stick

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) หมึกพิมพ์ที่แห้งแล้วปรากฏเป็นสีต่างกันสองสี

ภาษาอังกฤษ duotone

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) การพิมพ์ภาพด้วยแม่พิมพ์ที่หล่อบนลูกโม่ทองแดง ซึ่งใช้อยู่ในแท่นพิมพ์ rotary press

ภาษาอังกฤษ rotogravure

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) การพิมพ์เลือนเลอะเนื่องจากการป้องกันหมึกมากเกินไปหรือน้อยเกินไป

ภาษาอังกฤษ bad color

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) การจำลองแม่พิมพ์ด้วยแผ่นแม่พิมพ์ชุบทองแดงด้วยไฟฟ้า

ภาษาอังกฤษ electro-type

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) การพิมพ์สีซึ่งหมายถึงการสอดสีตั้งแต่สองสีขึ้นไปในการพิมพ์ภาพ

ภาษาอังกฤษ color work

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) พื้นหน้าตัวพิมพ์ธรรมดาที่ใช้อยู่ในวงการพิมพ์หนังสือทั่ว ๆ ไป

ภาษาอังกฤษ century

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) ตัวพิมพ์พาดหัวขนาดใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ ทำให้ข่าวเด่น

ภาษาอังกฤษ scare head

Posted on by Admin

ภาษาไทย

(การพิมพ์) สิ่งประกอบที่ใช้ยันตัวพิมพ์ให้อยู่กับที่ในรางตัวพิมพ์

ภาษาอังกฤษ galley lock

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง แปลว่า bronzing
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) กรอบหรือชั้นสำหรับตากผึ้งสิ่งที่พิมพ์แล้ว คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) กรอบหรือชั้นสำหรับตากผึ้งสิ่งที่พิมพ์แล้ว แปลว่า drying rack
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) น้ำหนักตามมาตราฐานของกระดาษจำนวนปอนด์ต่อรีม (ประมาณ ๔๘๐ แผ่น ถึง ๕๐๐ แผ่น) ในขนาดของหน้ากระดาษที่กำหนดไว้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) น้ำหนักตามมาตราฐานของกระดาษจำนวนปอนด์ต่อรีม (ประมาณ ๔๘๐ แผ่น ถึง ๕๐๐ แผ่น) ในขนาดของหน้ากระดาษที่กำหนดไว้ แปลว่า basis weight
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) แม่พิมพ์ที่จำลองมาจากหนังสือที่เรียงแล้วทั้งหน้า (คือบล๊อคที่ถ่ายทำจากหน้าหนังสือ แล้วนำไปเข้าเครื่องพิมพ์ และในครั้งต่อ ๆ ไป ก็ใช้บล๊อคแผ่นนี้พิมพ์ได้อีกโดยไม่ต้องเสียเวลาเรียงพิมพ์อีก) คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) แม่พิมพ์ที่จำลองมาจากหนังสือที่เรียงแล้วทั้งหน้า (คือบล๊อคที่ถ่ายทำจากหน้าหนังสือ แล้วนำไปเข้าเครื่องพิมพ์ และในครั้งต่อ ๆ ไป ก็ใช้บล๊อคแผ่นนี้พิมพ์ได้อีกโดยไม่ต้องเสียเวลาเรียงพิมพ์อีก) แปลว่า stereotype
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) ส่วนของตัวอักษรเล็กในภาษาอังกฤษที่เป็นหางยื่นลงมาใต้เส้นบรรทัด เช่น p. y. j.g. ฯลฯ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) ส่วนของตัวอักษรเล็กในภาษาอังกฤษที่เป็นหางยื่นลงมาใต้เส้นบรรทัด เช่น p. y. j.g. ฯลฯ แปลว่า descender
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) แปลว่า feet
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) ตะกั่วกล่อสำหรับวางเรียงทำช่องว่างในกรอบพิมพ์ ปกติตะกั่วหล่อชนิดนี้ จะมีความสูงต่ำกว่าหน้าตัวพิมพ์อักษร คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) ตะกั่วกล่อสำหรับวางเรียงทำช่องว่างในกรอบพิมพ์ ปกติตะกั่วหล่อชนิดนี้ จะมีความสูงต่ำกว่าหน้าตัวพิมพ์อักษร แปลว่า quad
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) การพิมพ์ที่หมายถึงมีข้ออบกพร่องเล็กน้อยที่ต้องแก้ ตรงข้ามกับ dirty proof ซึ่งหมายถึงผิดมากต้องแก้กันอีก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) การพิมพ์ที่หมายถึงมีข้ออบกพร่องเล็กน้อยที่ต้องแก้ ตรงข้ามกับ dirty proof ซึ่งหมายถึงผิดมากต้องแก้กันอีก แปลว่า clean proof
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) กลับเอาด้านที่ยังไม่ได้พิมพ์ขึ้นมาพิมพ์ต่อไป (กระดาษ) คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) กลับเอาด้านที่ยังไม่ได้พิมพ์ขึ้นมาพิมพ์ต่อไป (กระดาษ) แปลว่า back up
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย การพิมพ์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การพิมพ์ แปลว่า typography
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) ตัวพิมพ์แบบเก่าซึ่งมีขนาดเท่ากับตัวพิมพ์ ๑ พอยน์ในปัจจุบัน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) ตัวพิมพ์แบบเก่าซึ่งมีขนาดเท่ากับตัวพิมพ์ ๑ พอยน์ในปัจจุบัน แปลว่า bour-geois
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) ตัวพิมพ์หล่อไม่เรียบร้อยกล่าวคือส่วนล่างกว้างกว่าส่วนบน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) ตัวพิมพ์หล่อไม่เรียบร้อยกล่าวคือส่วนล่างกว้างกว่าส่วนบน แปลว่า bottled
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) ตำบลที่อยู่ซึ่งพิมพ์ไว้มุมซ้ายบนหน้าซองจดหมาย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) ตำบลที่อยู่ซึ่งพิมพ์ไว้มุมซ้ายบนหน้าซองจดหมาย แปลว่า envelope corner card
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) เครื่องมือปลายแหลมสำหรับใช้หนีบดึงตัวพิมพ์ ออกจากแถว เพื่อต้องการแก้คำผิด คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) เครื่องมือปลายแหลมสำหรับใช้หนีบดึงตัวพิมพ์ ออกจากแถว เพื่อต้องการแก้คำผิด แปลว่า bodkin
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ( การพิมพ์ ) รางวางตัวพิมพ์สำหรับเลื่อนส่งกรอบตัวพิมพ์ขึ้นแท่น คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ( การพิมพ์ ) รางวางตัวพิมพ์สำหรับเลื่อนส่งกรอบตัวพิมพ์ขึ้นแท่น แปลว่า slip galley
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) ชื่อเรืองที่พิมพ์ไว้บนเหนือหน้าหนังสือซ้ำ ๆ กันทุกหน้า คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) ชื่อเรืองที่พิมพ์ไว้บนเหนือหน้าหนังสือซ้ำ ๆ กันทุกหน้า แปลว่า running head
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ( การพิมพ์ ) ตัวอักษรแบบอักษรใหญ่แต่เล็กกว่าธรรมดาสำหรับใช้พิมพ์หนังสือเล่มบางอย่าง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ( การพิมพ์ ) ตัวอักษรแบบอักษรใหญ่แต่เล็กกว่าธรรมดาสำหรับใช้พิมพ์หนังสือเล่มบางอย่าง แปลว่า small caps
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) ลวดเหล็กกล้าสำหรับเย็บสันหนังสือที่เข้าเล่ม มีขนาดที่ใช้กันอยู่ 18 by 20 ถึง 26.by 32 gaug ลวดแบน ผลิตจำหน่ายม้วนละ 5 ปอนด์ พันแกนกระดาษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) ลวดเหล็กกล้าสำหรับเย็บสันหนังสือที่เข้าเล่ม มีขนาดที่ใช้กันอยู่ 18 by 20 ถึง 26.by 32 gaug ลวดแบน ผลิตจำหน่ายม้วนละ 5 ปอนด์ พันแกนกระดาษ แปลว่า book binders wire
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) แผ่นโลหะที่ใช้คั่นเส้นบรรทัดตัวอักษรพิมพ์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) แผ่นโลหะที่ใช้คั่นเส้นบรรทัดตัวอักษรพิมพ์ แปลว่า leads
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) ลูกกลิ้งคู่ซึ่งทำหน้าที่ป้อนหมึกลงแบบสองครั้งต่อการพิมพ์ลงกระดาษครั้งหนึ่ง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) ลูกกลิ้งคู่ซึ่งทำหน้าที่ป้อนหมึกลงแบบสองครั้งต่อการพิมพ์ลงกระดาษครั้งหนึ่ง แปลว่า double roll
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) เครืองหมายการแสดงการให้เน้นเสียงลงที่พยางค์ใดพยางค์หนึ่ง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) เครืองหมายการแสดงการให้เน้นเสียงลงที่พยางค์ใดพยางค์หนึ่ง แปลว่า accent
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) แท่งไม้หรือโลหะสำหรับใช้กับกุญแจลิ่มอัดกรอบตัวพิมพ์ในแท่นพิมพ์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) แท่งไม้หรือโลหะสำหรับใช้กับกุญแจลิ่มอัดกรอบตัวพิมพ์ในแท่นพิมพ์ แปลว่า beveled sticks
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) หนังสือเล่มเล็กที่มีบทประพันธ์เล่มเดียวกันทั้งเล่ม คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) หนังสือเล่มเล็กที่มีบทประพันธ์เล่มเดียวกันทั้งเล่ม แปลว่า monograph
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) แท่นพิมพ์ที่พิมพ์ได้มากกว่าสองสีในครั้งเดียว คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) แท่นพิมพ์ที่พิมพ์ได้มากกว่าสองสีในครั้งเดียว แปลว่า multi-color press
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) ชิ้นโลหะสำหรับเติมลงในช่องว่างของตัวพิมพ์ที่เรียง, ความสูงของโลหะนี้จะต่ำกว่าพื้นหน้าตัวพิมพ์ เพื่อให้เกิดช่องว่างในลักษณะเว้นวรรค คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) ชิ้นโลหะสำหรับเติมลงในช่องว่างของตัวพิมพ์ที่เรียง, ความสูงของโลหะนี้จะต่ำกว่าพื้นหน้าตัวพิมพ์ เพื่อให้เกิดช่องว่างในลักษณะเว้นวรรค แปลว่า metal furniture
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) เครื่องพิมพ์ที่หล่อตัวพิมพ์โค้งไฟตามลักษณะของลูกโม่ และพิมพ์ด้วยกระดาษม้วน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) เครื่องพิมพ์ที่หล่อตัวพิมพ์โค้งไฟตามลักษณะของลูกโม่ และพิมพ์ด้วยกระดาษม้วน แปลว่า rotary press
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) เป็นคำที่ผู้ตรวจแก้ใบปรู๊ฟจะเขียนกำกับคำที่แก้ไปแล้ว หมายถึงว่าปล่อยไว้ตามเดิมไม่ต้องแก้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) เป็นคำที่ผู้ตรวจแก้ใบปรู๊ฟจะเขียนกำกับคำที่แก้ไปแล้ว หมายถึงว่าปล่อยไว้ตามเดิมไม่ต้องแก้ แปลว่า stet
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) หนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ตามฉบับเดิมอีกครั้ง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) หนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ตามฉบับเดิมอีกครั้ง แปลว่า reprint
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) สติคหรือแถบโลหะสำหรับวางช่องคอลัมน์ในหน้าหนังสือพิมพ์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) สติคหรือแถบโลหะสำหรับวางช่องคอลัมน์ในหน้าหนังสือพิมพ์ แปลว่า news stick
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) หมึกพิมพ์ที่แห้งแล้วปรากฏเป็นสีต่างกันสองสี คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) หมึกพิมพ์ที่แห้งแล้วปรากฏเป็นสีต่างกันสองสี แปลว่า duotone
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) การพิมพ์ภาพด้วยแม่พิมพ์ที่หล่อบนลูกโม่ทองแดง ซึ่งใช้อยู่ในแท่นพิมพ์ rotary press คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) การพิมพ์ภาพด้วยแม่พิมพ์ที่หล่อบนลูกโม่ทองแดง ซึ่งใช้อยู่ในแท่นพิมพ์ rotary press แปลว่า rotogravure
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) การพิมพ์เลือนเลอะเนื่องจากการป้องกันหมึกมากเกินไปหรือน้อยเกินไป คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) การพิมพ์เลือนเลอะเนื่องจากการป้องกันหมึกมากเกินไปหรือน้อยเกินไป แปลว่า bad color
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) การจำลองแม่พิมพ์ด้วยแผ่นแม่พิมพ์ชุบทองแดงด้วยไฟฟ้า คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) การจำลองแม่พิมพ์ด้วยแผ่นแม่พิมพ์ชุบทองแดงด้วยไฟฟ้า แปลว่า electro-type
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) การพิมพ์สีซึ่งหมายถึงการสอดสีตั้งแต่สองสีขึ้นไปในการพิมพ์ภาพ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) การพิมพ์สีซึ่งหมายถึงการสอดสีตั้งแต่สองสีขึ้นไปในการพิมพ์ภาพ แปลว่า color work
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) พื้นหน้าตัวพิมพ์ธรรมดาที่ใช้อยู่ในวงการพิมพ์หนังสือทั่ว ๆ ไป คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) พื้นหน้าตัวพิมพ์ธรรมดาที่ใช้อยู่ในวงการพิมพ์หนังสือทั่ว ๆ ไป แปลว่า century
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) ตัวพิมพ์พาดหัวขนาดใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ ทำให้ข่าวเด่น คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) ตัวพิมพ์พาดหัวขนาดใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ ทำให้ข่าวเด่น แปลว่า scare head
 • (การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย (การพิมพ์) สิ่งประกอบที่ใช้ยันตัวพิมพ์ให้อยู่กับที่ในรางตัวพิมพ์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพิมพ์) สิ่งประกอบที่ใช้ยันตัวพิมพ์ให้อยู่กับที่ในรางตัวพิมพ์ แปลว่า galley lock

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "(การพิมพ์) การใช้ทองบรอนซ์ฉาบผิวพื้นอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วในแบบพิมพ์ลายทอง"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"