ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

adjust

แปลว่าจัดให้เข้าระดับปรับปรุง, ปรับให้เข้าที่ ฯลฯ

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary adjust แปลว่า:

  1. (v) ปรับ

  2. (vt) ปรับตัว, ปรับให้เข้ากับสภาวะใหม่

  3. (v) ปรับปรุง

  4. (vt) ปรับเปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ปรับปรุง

  5. (v) แก้ไขปรับปรุง

 ภาพประกอบ

  • adjust แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย adjust คำศัพท์ภาษาอังกฤษ adjust แปลว่า จัดให้เข้าระดับปรับปรุง, ปรับให้เข้าที่ ฯลฯ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "adjust"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"