ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ย่อมาจากคำว่า high tension = ไฟฟ้าแรงสูง

ภาษาอังกฤษ H.T.

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ย่อมาจากคำว่า high tension = ไฟฟ้าแรงสูง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ย่อมาจากคำว่า high tension = ไฟฟ้าแรงสูง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ย่อมาจากคำว่า high tension = ไฟฟ้าแรงสูง แปลว่า H.T.

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ย่อมาจากคำว่า high tension = ไฟฟ้าแรงสูง"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"