ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

H.T.

แปลว่าย่อมาจากคำว่า high tension = ไฟฟ้าแรงสูง

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • H.T. แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย H.T. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ H.T. แปลว่า ย่อมาจากคำว่า high tension = ไฟฟ้าแรงสูง

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "H.T."

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"