ค้นหาพุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต "ความโกรธไม่ดีเลย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

พุทธสุภาษิต ที่คล้ายกับ "ความโกรธไม่ดีเลย"   ได้แก่

พุทธสุภาษิตหมวดหมู่
ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมไม่มีที่พำนักสักนิดเดียว (เพราะความโกรธได้เข้าพำนักหมดสิ้นแล้ว)หมวดความโกรธ
ผู้เกิดความโกรธแล้ว เป็นผู้ฉิบหายหมวดความโกรธ
ผู้มึนเมาด้วยความโกรธ ย่อมถึงความไร้ยศศักดิ์หมวดความโกรธ
ความโกรธน้อยแล้วมาก มักเกิดจากความไม่อดทน จึงทวีขึ้นหมวดความโกรธ
อย่าลุแก่อำนาจความโกรธหมวดความโกรธ
ภายหลังเมื่อความโกรธหายแล้ว เขาย่อมเดือดร้อน เหมือนถูกไฟไหม้หมวดความโกรธ
ผู้โกรธ ย่อมไม่เห็นธรรมหมวดความโกรธ
พึงตัดความโกรธด้วยปัญญาหมวดความโกรธ
ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์หมวดความโกรธ

พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดความโกรธ" เหมือนกับ "ความโกรธไม่ดีเลย"   ได้แก่

คนมักโกรธ ย่อมมีผิวพรรณเศร้าหมองคนมักโกรธ ย่อมอยู่เป็นทุกข์
คนมักโกรธถือเอาประโยชน์แล้ว กลับประพฤติไม่เป็นประโยชน์ความผิดเสมอด้วยโทสะไม่มี
ความโกรธก่อความพินาศความโกรธครอบงำนรชนเมื่อใด ความมืดมนย่อมเกิดมีขึ้นเมื่อนั้น
ความโกรธน้อยแล้วมาก มักเกิดจากความไม่อดทน จึงทวีขึ้นความโกรธย่อมทำจิตให้กำเริบ
ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตราในโลกความโกรธเป็นอารมณ์ของคนมีปัญญาทราม

ความโกรธไม่ดีเลย

ฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข
ฆ่าความโกรธได้ ไม่โศกเศร้าญาติมิตรและสหาย ย่อมหลีกเลี่ยงคนมักโกรธ
ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมละกุศลเสีย
ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมไม่มีที่พำนักสักนิดเดียว (เพราะความโกรธได้เข้าพำนักหมดสิ้นแล้ว)ผู้มึนเมาด้วยความโกรธ ย่อมถึงความไร้ยศศักดิ์
ผู้เกิดความโกรธแล้ว เป็นผู้ฉิบหายผู้โกรธ ย่อมฆ่ามารดาของตนได้
ดู พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดความโกรธ" ทั้งหมด view more