พุทธสุภาษิต

Wordy Guru รอบรู้คำศัพท์

พุทธสุภาษิตหรือพุทธศาสนสุภาษิต  หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนา  แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม แต่ก็ยังมีสุภาษิตคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาด้วย  แอปพลิเคชันนี้ได้รวบรวมพุทธสุภาษิตไว้หลากหลายหมวดหมู่พร้อมให้คุณได้ศึกษาแล้ว

ตัวอย่าง พุทธสุภาษิต ที่นิยมใช้กันมีดังนี้

กดที่รายการแต่ละคำเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

+++ ดูพุทธสุภาษิต ทั้งหมดต่อ +++

ร่วมแสดงความคิดเห็น