ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "ได้คืบจะเอาศอก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ได้คืบจะเอาศอก

    หมายถึง (สำ) ต้องการได้มากกว่าที่ได้มาแล้ว.

    พจนานุกรมไทย