พจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย - ไทย

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นพจนานุกรมอธิบายศัพท์ภาษาไทย ที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อให้การเขียนหนังสือไทยมีมาตรฐานเดียวกัน ไม่ลักลั่น โดยมีการปรับปรุงตามลำดับเรื่อยมา เมื่อปรับปรุงพจนานุกรมฉบับหนึ่ง ๆ แล้วเสร็จจึงได้ออกประกาศ เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด ให้หนังสือราชการ และการศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน ใช้ตัวสะกดตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เช่นนี้ เสมอไป

เป็นหนังสือทรงคุณค่าที่ทุกห้องสมุควรมีไว้ใช้ศึกษาและอ้างอิง

 

เมื่อห้องสมุดย้ายจากโรงเรียนมาอยู่ในมือถือ

     โลกอินเตอร์เน็ตช่วยย้ายห้องสมุดมาอยู่ในมือถือของเรา หมายความว่าทุกวันนี้เราสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านการค้นหาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ดังนั้นฐานความรู้ต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวโดยย้ายตัวเองมาในรูปแบบเว็บไซต์หรือแอปพิเคชันบนมือถือเพื่อให้เหล่าผู้คนผู้ใช้ทั่ว ๆ ไปสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้สะดวกขึ้น

     Wordy Guru ผู้ให้บริการระบบสืบค้นข้อมูลฐานคำศัพท์ขนาดใหญ่ได้ช่วยนำชุดข้อมูล พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เข้ามาอยู่ในระบบทั้งเว็บไซต์และมือถือทุก platform ทั้ง iOS, Android และ Windows ให้ทุกท่านสามารถค้นหาได้จากทุกที่กันเลยทีเดียว

 

 

พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เป็นพจนานุกรมภาษาไทยที่ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการเขียนหนังสือไทยของทางราชการและสถาบันการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน ผู้จัดทำคือ คณะกรรมการชำระพจนานุกรม แห่งราชบัณฑิตยสถาน (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นราชบัณฑิตยสภา) โดยแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542

 

เมนูลัด

ค้นหาแบบทั่วไป

ค้นหาตามหมวดอักษร

รวมบทความ บทเรียน ความรู้ พจนานุกรมไทย

 

 

รวมหมวดหมู่พจนานุกรมไทย

ตัวอย่างพจนานุกรมไทย ที่ค้นหาบ่อย

ตามตารางจะเห็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่ง ยังไม่หมดเท่านี้นะ! เลื่อนลงไปดูด้านล่าง เพื่อจะกดไปดูหน้า รวบรวม พจนานุกรมไทย ที่ใช้บ่อย ต่อได้อีก

พจนานุกรมไทย แปลว่า ตัวอย่าง
กระแนะกระแหน [-แหฺน] ก. พูดกระทบหรือพูดเป็น...
กลับกลอก ก. ไม่อยู่กับร่องกับรอย, พลิกแ...
กินน้ำไม่เผื่อแล้ง (สํา) ก. มีอะไรใช้หมดทันทีไม่ค...
กินสี่ถ้วย ก. กินเลี้ยงในงานมงคล [สี่ถ้วย...
คำพ้องรูป น. คำที่เขียนเหมือนกันแต่มีควา...
คำพ้องเสียง น. คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เข...
จาบัล,จาบัลย์ [-บัน] (แบบ) ก. หวั่นไหว, กระส...
ดินพอกหางหมู (สํา) ที่คั่งค้างพอกพูนขึ้นเรื...
ตามใจปากมากหนี้ (สํา) ก. เห็นแก่กินย่อมสิ้นเปล...
ถอดความ ก. แปลให้เข้าใจความได้ง่ายขึ้น...
ทินกร [ทินนะกอน] น. พระอาทิตย์. (ป.,...
นฤคหิต [นะรึคะหิด] (โบ) น. ชื่อเครื่อ...
นาคี,นาคี ๑ (กลอน) น. งู เช่น นาคีมีพิษเพี...
บราลี [บะรา-] น. ยอดเล็ก ๆ มีสัณฐานด...
บิตุรงค์ (กลอน) น. พ่อ. (ป. ปิตุ + องฺค...
ปริศนาอักษรไขว้ น. ปริศนาที่จะต้องตอบโดยการเติ...
ปากว่าตาขยิบ (สํา) ก. พูดอย่างหนึ่แต่ทําอีก...
ผมทรงมหาดไทย,ผมมหาดไทย (โบ) น. ทรงผมผู้ชายที่โกนรอบศี...
ภาษาคำโดด น. ภาษาแบบที่ใช้คำที่มีลักษณะโ...
ภาษาระดับทางการ น. ภาษาราชการ.
มฤค,มฤค- [มะรึก, มะรึกคะ-] น. สัตว์ป่าม...
รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ (สํา) ก. รักจะอยู่ด้วยกันนาน ๆ...
สถุล [สะถุน] ว. หยาบ, ตํ่าช้า, เลวท...
สมุหกลาโหม,สมุหพระกลาโหม น. ตําแหน่งข้าราชการชั้นอัครมห...
สัมปรายภพ,สัมปรายิกภพ [-ปะรายะ-, -ปะราย-, -ปะรายิกะ-...
สิงขร [-ขอน] น. สิขร.
สินธุ์ (กลอน) น. ลำน้ำ, แม่น้ำ, สายน้...
สินธู (กลอน) น. ลำน้ำ, แม่น้ำ, สายน้...
สีซอให้ควายฟัง (สํา) ก. สั่งสอนแนะนำคนโง่มักไ...
หมากัดอย่ากัดตอบ (สำ) ก. อย่าลดตัวลงไปต่อสู้หรื...
หัวล้านได้หวี (สำ) น. ผู้ที่ได้สิ่งซึ่งไม่เป...
หึ,หึ ๆ ว. เสียงดังเช่นนั้น.
อร,อร ๒ [ออน, ออระ] (กลอน) น. ผู้หญิง,...
อักษรกลาง [อักสอน-] น. พยัญชนะที่คําเป็น...
อัชฌาสัย [-ไส] น. กิริยาดี; นิสัยใจคอ,...
อุปมาโวหาร น. สํานวนเขียนที่กล่าวถึงเรื่อ...
เข็นครกขึ้นเขา (สํา) ก. ทํางานที่ยากลำบากอย่า...
เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม (สํา) ก. ประพฤติตนตามที่คนส่วน...
เงี่ยน ก. อยากจัด, กระหายจัด, มีความร...
เซ็งแซ่ ว. ดังอื้ออึงแซ่ไปหมด.
เทอญ [เทิน] ว. เถิด (ใช้เป็นคําลงท้...
เปรมปรีดิ์ [-ปฺรี] ว. อิ่มอกอิ่มใจ, ปลาบป...
เรี่ยมเร้,เรี่ยมเร้เรไร (ปาก) ว. เรี่ยมมาก.
เสียงนกเสียงกา (สำ) น. ความเห็นของคนที่ไม่มีอ...
แรงหนีศูนย์กลาง (ฟิสิกส์) น. แรงที่กระทําต่อเท...
โขยกเขยก [-ขะเหฺยก] ว. กะโผลกกะเผลก.
โตมร,โตมร- [-มอน, โตมะระ-] น. อาวุธสําหรั...
โสน,โสน ๒ [สะโหฺน] ดู ด้วงโสน.
ได้คืบจะเอาศอก (สำ) ต้องการได้มากกว่าที่ได้มา...
ไพรสณฑ์,ไพรสัณฑ์,ไพรสาณฑ์ น. แนวป่า.

เมนูแนะนำ

ค้นหาพจนานุกรมไทยทั้งหมด

รวมหมวดหมู่พจนานุกรมไทย

รวมพจนานุกรมไทย ที่ใช้บ่อย 100 คำ

รวมพจนานุกรมไทย ที่ใช้บ่อย 200 คำ

แบบทดสอบพจนานุกรมไทย

9,999+ views

บทความน่ารู้พจนานุกรมไทย

แหล่งความรู้มากมาย อัปเดตใหม่ทุกวัน ทันเหตุการณ์ไว้ให้ค้นหา อ่านเสริมความรู้

ภาษาไทย

ที่มาของสำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมวด ก.

นอกจากเราใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเพื่อการสื่อสารแล้วภาษายังแสดงถึงการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเพราะภาษาเป็นส่ว
Last updated 3 days ago

ภาษาทางการ

ในการสื่อสารของมนุษย์ไม่ว่าจะเชื้อชาติใด สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงในการสื่อสารนั้นก็คือมารยาทและความเ
Last updated 3 weeks ago

คำอวยพรแก่ผู้ใหญ่

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงกันในหัวข้อคำกล่าวอวยพรที่เราจะกล่าวให้แก่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุมา
Last updated 3 weeks ago

คำทักทายภาษาอาเซียน

ปัจจุบันประเทศไทยถือว่าได้เปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนอย่างสมบูรณ์แล้วเพราะฉนั้นการเรียนรู้ในเรื่องสื่อส
Last updated 1 month ago