พจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย - ไทย

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นพจนานุกรมอธิบายศัพท์ภาษาไทย ที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อให้การเขียนหนังสือไทยมีมาตรฐานเดียวกัน ไม่ลักลั่น โดยมีการปรับปรุงตามลำดับเรื่อยมา เมื่อปรับปรุงพจนานุกรมฉบับหนึ่ง ๆ แล้วเสร็จจึงได้ออกประกาศ เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด ให้หนังสือราชการ และการศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน ใช้ตัวสะกดตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เช่นนี้ เสมอไป

เป็นหนังสือทรงคุณค่าที่ทุกห้องสมุควรมีไว้ใช้ศึกษาและอ้างอิง

 

เมื่อห้องสมุดย้ายจากโรงเรียนมาอยู่ในมือถือ

     โลกอินเตอร์เน็ตช่วยย้ายห้องสมุดมาอยู่ในมือถือของเรา หมายความว่าทุกวันนี้เราสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านการค้นหาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ดังนั้นฐานความรู้ต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวโดยย้ายตัวเองมาในรูปแบบเว็บไซต์หรือแอปพิเคชันบนมือถือเพื่อให้เหล่าผู้คนผู้ใช้ทั่ว ๆ ไปสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้สะดวกขึ้น

     Wordy Guru ผู้ให้บริการระบบสืบค้นข้อมูลฐานคำศัพท์ขนาดใหญ่ได้ช่วยนำชุดข้อมูล พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เข้ามาอยู่ในระบบทั้งเว็บไซต์และมือถือทุก platform ทั้ง iOS, Android และ Windows ให้ทุกท่านสามารถค้นหาได้จากทุกที่กันเลยทีเดียว

 

 

พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เป็นพจนานุกรมภาษาไทยที่ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการเขียนหนังสือไทยของทางราชการและสถาบันการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน ผู้จัดทำคือ คณะกรรมการชำระพจนานุกรม แห่งราชบัณฑิตยสถาน (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นราชบัณฑิตยสภา) โดยแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542

 

เมนูลัด

ค้นหาแบบทั่วไป

ค้นหาตามหมวดอักษร

รวมบทความ บทเรียน ความรู้ พจนานุกรมไทย

 

 

รวมหมวดหมู่พจนานุกรมไทย

ตัวอย่างพจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย แปลว่า ตัวอย่าง
กระแนะกระแหน [-แหฺน] ก. พูดกระทบหรือพูดเป็น...
กลับกลอก ก. ไม่อยู่กับร่องกับรอย, พลิกแ...
การันต์ [การัน] น. “ที่สุดอักษร”, ตัวอ...
กินน้ำไม่เผื่อแล้ง (สํา) ก. มีอะไรใช้หมดทันทีไม่ค...
กินสี่ถ้วย ก. กินเลี้ยงในงานมงคล [สี่ถ้วย...
คำพ้องรูป น. คำที่เขียนเหมือนกันแต่มีควา...
คำพ้องเสียง น. คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เข...
จาบัล,จาบัลย์ [-บัน] (แบบ) ก. หวั่นไหว, กระส...
ดินพอกหางหมู (สํา) ที่คั่งค้างพอกพูนขึ้นเรื...
ถอดความ ก. แปลให้เข้าใจความได้ง่ายขึ้น...
ทินกร [ทินนะกอน] น. พระอาทิตย์. (ป.,...
นฤคหิต [นะรึคะหิด] (โบ) น. ชื่อเครื่อ...
นาคี,นาคี ๑ (กลอน) น. งู เช่น นาคีมีพิษเพี...
บราลี [บะรา-] น. ยอดเล็ก ๆ มีสัณฐานด...
บิตุรงค์ (กลอน) น. พ่อ. (ป. ปิตุ + องฺค...
ปริศนาอักษรไขว้ น. ปริศนาที่จะต้องตอบโดยการเติ...
ปากว่าตาขยิบ (สํา) ก. พูดอย่างหนึ่แต่ทําอีก...
ภาษาคำโดด น. ภาษาแบบที่ใช้คำที่มีลักษณะโ...
ภาษาระดับทางการ น. ภาษาราชการ.
มฤค,มฤค- [มะรึก, มะรึกคะ-] น. สัตว์ป่าม...
รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ (สํา) ก. รักจะอยู่ด้วยกันนาน ๆ...
รู้แล้วรู้รอด ก. เสร็จสิ้นกันที เช่น เรื่องน...
วร,วร- [วะระ-, วอระ-] น. พร; ของขวัญ....
สถุล [สะถุน] ว. หยาบ, ตํ่าช้า, เลวท...
สมุหกลาโหม,สมุหพระกลาโหม น. ตําแหน่งข้าราชการชั้นอัครมห...
สวรรค์ในอก นรกในใจ,สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ (สํา) น. ความสุขที่เกิดจากการท...
สัมปรายภพ,สัมปรายิกภพ [-ปะรายะ-, -ปะราย-, -ปะรายิกะ-...
สิงขร [-ขอน] น. สิขร.
สินธุ์ (กลอน) น. ลำน้ำ, แม่น้ำ, สายน้...
สีซอให้ควายฟัง (สํา) ก. สั่งสอนแนะนำคนโง่มักไ...
หมากัดอย่ากัดตอบ (สำ) ก. อย่าลดตัวลงไปต่อสู้หรื...
หัวล้านได้หวี (สำ) น. ผู้ที่ได้สิ่งซึ่งไม่เป...
หึ,หึ ๆ ว. เสียงดังเช่นนั้น.
อร,อร ๒ [ออน, ออระ] (กลอน) น. ผู้หญิง,...
อัชฌาสัย [-ไส] น. กิริยาดี; นิสัยใจคอ,...
อุปมาโวหาร น. สํานวนเขียนที่กล่าวถึงเรื่อ...
เข็นครกขึ้นเขา (สํา) ก. ทํางานที่ยากลำบากอย่า...
เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม (สํา) ก. ประพฤติตนตามที่คนส่วน...
เงี่ยน ก. อยากจัด, กระหายจัด, มีความร...
เซ็งแซ่ ว. ดังอื้ออึงแซ่ไปหมด.
เปรมปรีดิ์ [-ปฺรี] ว. อิ่มอกอิ่มใจ, ปลาบป...
เรี่ยมเร้,เรี่ยมเร้เรไร (ปาก) ว. เรี่ยมมาก.
เสมา,เสมา ๑ [เส-มา] น. สีมา, เครื่องหมายบอ...
เสียงนกเสียงกา (สำ) น. ความเห็นของคนที่ไม่มีอ...
แรงหนีศูนย์กลาง (ฟิสิกส์) น. แรงที่กระทําต่อเท...
โขยกเขยก [-ขะเหฺยก] ว. กะโผลกกะเผลก.
โตมร,โตมร- [-มอน, โตมะระ-] น. อาวุธสําหรั...
โสน,โสน ๒ [สะโหฺน] ดู ด้วงโสน.
ได้คืบจะเอาศอก (สำ) ต้องการได้มากกว่าที่ได้มา...
ไพรสณฑ์,ไพรสัณฑ์,ไพรสาณฑ์ น. แนวป่า.

เมนูแนะนำ

ค้นหาพจนานุกรมไทยทั้งหมด

รวมหมวดหมู่พจนานุกรมไทย

รวมพจนานุกรมไทย ที่ใช้บ่อย 100 คำ

รวมพจนานุกรมไทย ที่ใช้บ่อย 200 คำ

แบบทดสอบพจนานุกรมไทย

24,215 views

บทความน่ารู้พจนานุกรมไทย

แหล่งความรู้มากมาย อัปเดตใหม่ทุกวัน ทันเหตุการณ์ไว้ให้ค้นหา อ่านเสริมความรู้

ภาษาไทย