ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "โขยกเขยก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    โขยกเขยก

    แปลว่า [-ขะเหฺยก] ว. กะโผลกกะเผลก.

    พจนานุกรมไทย

คำไทย ที่คล้ายกับ "โขยกเขยก"   ได้แก่

คำไทยแปลว่า
กระโฉกกระเฉกว. โขยกเขยก. (ปาเลกัว).
โผลกเผลก[โผฺลกเผฺลก] ว. กะโผลกกะเผลก, อาการเดินไม่ปรกติ คือยกขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างหนึ่งอย่างคนขาพิการเดิน, อาการที่เดินไปด้วยความลำบากหรือเคลื่อนไปบนพื้นที่ที่ขรุขระลุ่ม ๆ ดอน ๆ, โขยกเขยก ก็ว่า.
กะโผลกกะเผลก[-โผฺลก-เผฺลก] ว. อาการเดินไม่ปรกติ คือ ยกขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างหนึ่งอย่างคนขาพิการเดิน, อาการที่เดินไปด้วยความลําบากหรือเคลื่อนไปบนพื้นที่ที่ขรุขระ ลุ่ม ๆ ดอน ๆ, โขยกเขยก ก็ว่า.