ค้นหาพจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย "เทอญ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เทอญ

    แปลว่า [เทิน] ว. เถิด (ใช้เป็นคําลงท้ายข้อความที่แสดงความมุ่งหมายให้เป็นดังนั้นดังนี้, มักใช้ในการให้ศีลให้พร).

    พจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย ที่คล้ายกับ "เทอญ"   ได้แก่

พจนานุกรมไทย
ทะนะ,ทะนา(โบ; กลอน) ว. คําละมาจากคําว่า เทอญนะ เทอญนา เถิดนะ หรือ เถิดนา, มักใช้ในความชักชวน เช่น ไปทะนะ.
ให้ศีลให้พรก. กล่าวแสดงความปรารถนาดีให้เกิดสวัสดิมงคล ความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้รับ เช่น ผู้ใหญ่ให้ศีลให้พรแก่ลูกหลาน.
รับใช้ก. รับว่าจะใช้เงินให้; คอยปรนนิบัติพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นต้นด้วยความเต็มใจ เช่น ลูกรับใช้พ่อแม่ ศิษย์รับใช้ครู, ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายหรือผู้มีอำนาจเหนือสั่งหรือใช้ เช่น พลทหารอยู่รับใช้ผู้บังคับบัญชา.
ทำเนาว. ช่างเถิด, ตามมี.
ชอบมาพากลว. ชอบกล, มักใช้ในความปฏิเสธว่า ไม่ชอบมาพากล.
แก่แดดว. ทําเป็นผู้ใหญ่เกินอายุ (มักใช้แก่เด็ก).
อกหักว. พลาดหวัง (มักใช้ในด้านความรัก).
ใช้ก. บังคับให้ทํา เช่น ใช้งาน; จับจ่าย เช่น ใช้เงิน; เอามาทําให้เกิดประโยชน์ เช่น ใช้เรือ ใช้รถ; ชําระ ในคําว่า ใช้หนี้; ตอบแทน, ให้ทดแทน, เช่น เมื่อเขาเลี้ยงเรา เราต้องเลี้ยงใช้เขา.
ตืด,ตืด ๒ว. หนืด, ตระหนี่, มักใช้ว่า ขี้ตืด.

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พจนานุกรมไทยทั้งหมด