ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "เซ็งแซ่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เซ็งแซ่

    แปลว่า ว. ดังอื้ออึงแซ่ไปหมด.

    พจนานุกรมไทย

คำไทย ที่คล้ายกับ "เซ็งแซ่"   ได้แก่

คำไทยแปลว่า
ละเบ็งว. ดัง, ดังอื้ออึงแซ่ไปหมด, ระเบ็ง ก็ว่า.
ระเบ็ง,ระเบ็งว. ดัง, ดังอื้ออึงแซ่ไปหมด, มักใช้เข้าคู่กับคํา เซ็งแซ่ เป็น ระเบ็งเซ็งแซ่, ละเบ็ง ก็ว่า.
ร้องระเบ็งเซ็งแซ่ก. ร้องดังอื้ออึงแซ่ไปหมด.
หนวกหูก. รู้สึกรำคาญหูเพราะเสียงเซ็งแซ่อื้ออึง เช่น เด็ก ๆ เล่นกันเกรียว หนวกหูเหลือเกิน, โดยปริยายหมายความว่า รำคาญ เช่น เธอพูดมากฉันหนวกหูเต็มทีแล้ว. ว. เซ็งแซ่อื้ออึงรําคาญหู เช่น เด็ก ๆ จุดประทัดเล่นกัน เสียงหนวกหูจริง.