ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "เงี่ยน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เงี่ยน

    หมายถึง ก. อยากจัด, กระหายจัด, มีความรู้สึกอยากหรือกระหายเป็นกําลัง, (โดยมากใช้เฉพาะของเสพติดและกามคุณ).

    พจนานุกรมไทย