ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม

    แปลว่า (สํา) ก. ประพฤติตนตามที่คนส่วนใหญ่ประพฤติกัน.

    พจนานุกรมไทย