คำในภาษาไทย

เก้าอี้

หมายถึงน. ที่สําหรับนั่ง มีขาและพนักพิง มักยกย้ายไปมาได้ มีหลายชนิด, ถ้ามีรูปยาวใช้นอน เรียกว่า เก้าอี้นอน, ถ้าใช้โยกได้ เรียกว่า เก้าอี้โยก, ลักษณนามว่า ตัว. (จ.).

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • เก้าอี้

คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"