คำศัพท์ภาษาไทย

หัสดีลิงค์

หมายถึง น. นกในวรรณคดีมีจะงอยปากยาวคล้ายงวงช้าง.หัสดีลิงค์ หมายถึงอะไร? - พจนานุกรมไทย