ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "บราลี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บราลี

    หมายถึง [บะรา-] น. ยอดเล็ก ๆ มีสัณฐานดุจยอดพระทราย ใช้เสียบราย ๆ ไปตามอกไก่หลังคา หรือเสียบหลังบันแถลงบนหลังคาเครื่องยอด.

    พจนานุกรมไทย