ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "บรรณานุกรม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บรรณานุกรม

    หมายถึง [บันนานุกฺรม] น. บัญชีรายชื่อหนังสือที่ใช้ประกอบการค้นคว้า, บัญชีรายชื่อหนังสือในหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ยุคใดยุคหนึ่ง หรือของผู้เขียนคนใดคนหนึ่ง มักจะมีรายละเอียดหรือบทวิจารณ์สั้น ๆ ประกอบ.

    พจนานุกรมไทย