ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "คำพ้องรูป"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คำพ้องรูป

    แปลว่า น. คำที่เขียนเหมือนกันแต่มีความหมายต่างกัน เช่น ขัน (น้ำ) กับ (ไก่) ขัน คู (ร่องน้ำ) กับ (นกเขา) คู.

    พจนานุกรมไทย