กะเทยนางหมั่น

คำศัพท์ภาษาไทย

หมายถึง น. ชื่อลิ้นจี่พันธุ์หนึ่งที่เคยปลูกในกรุงเทพมหานคร.

1

กะเทยนางหมั่น หมายถึงอะไร? - พจนานุกรมไทย