ค้นหาปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล

ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล "ตายพร้อมกับชื่อเสียงที่ดี ดีกว่ามีชีวิตกับชื่อเสียงที่ใช้ไม่ได้."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตายพร้อมกับชื่อเสียงที่ดี ดีกว่ามีชีวิตกับชื่อเสียงที่ใช้ไม่ได้.

    ความหมาย ชื่อเสียงดี ย่อมมีค่ามากกว่าเครื่องหอมอันมีค่า

    หมายเหตุ (ปัญญาจารย์ 7:1)

    ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล