ตัวอย่าง ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล ที่ใช้บ่อย 88 คำ

พระคัมภีร์ไบเบิลมีปรัชญาที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก มีหลายต่อหลายประโยคที่เราสามารถนำไปปรับได้

รวมตัวอย่างของ ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล ที่ใช้บ่อย 88 คำ
 1. การคิดเพียงนาทีเดียว มีค่ามากกว่าการพูดยาวถึงหนึ่งชั่วโมง.

  ความหมาย ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตั้งยามเฝ้าปากของข้าพระองค์ โปรดรักษาประตูริมฝีปากของข้าพระองค์

  หมายเหตุ (สดุดี 141:3)

 2. การตัดสินใจของท่าน อาจขัดแย้งกับ น้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า แต่ตัวท่านเอง จะไม่พ้นเอื้อมพระหัตถ์ของพระองค์ไปได้.

  ความหมาย แม้เราจะไม่ซื่อสัตย์ แต่พระองค์ก็ยังคงซื่อสัตย์ เหตุว่าพระคริสตเจ้า มิทรงสามารถปฏิเสธพระองค์เองได้

  หมายเหตุ (2 ทิโมธี 2:13)

 3. การเตรียมการเพื่อวันพรุ่ง ก็คือการมุ่งให้วันนี้ถูกต้อง.

  ความหมาย อย่าไปห่วงใยถึงวันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้จะดูแลตัวของมันเอง เฉพาะวันนี้ ท่านก็มีเรื่องจะต้องห่วงใยพออยู่แล้ว

  หมายเหตุ (มัทธิว 6:34)

 4. การแต่งงานอาจจะถูกสร้างขึ้นบนสวรรค์ แต่การบรูณะซ่อมแซมต้องอยู่ในโลกนี้.

  ความหมาย ดังนั้น สามีจงรักภรรยา เหมือนรักตัวท่านเอง และภรรยาก็จงเคารพสามีของตน

  หมายเหตุ (เอเฟซัส 5:33)

 5. การทำให้เนินเล็กเป็นภูเขาใหญ่นั้นไม่ยากเลย เพียงเติมผงเข้าไปทีละน้อย ทีละน้อยเท่านั้น.

  ความหมาย การเริ่มทะเลาะก็เหมือนกับน้ำที่รั่ว ดังนั้นจึงหยุดเสีย ก่อนที่จะเกิดเรื่องใหญ่

  หมายเหตุ (สุภาษิต 17:14)

 6. การที่รู้ว่าท่านเป็นคริสตชนก็นับว่าดี แต่การแสดงตนเป็นคริสตชนย่อมดีกว่า.

  ความหมาย หากท่านรักกันและกัน คนทั้งหลายก็จะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา

  หมายเหตุ (ยอห์น 13:35)

 7. การพูดเป็นคำสุดท้าย ควรเป็นการกล่าวขออภัย

  ความหมาย ลูกรัก หากลูกตกเป็นเหยื่อของสิ่งที่พูด หรือถูกคำพูดของลูกเป็นกับดัก ก็จงทำดังนี้สิ จงปลดปล่อยตัวของลูกเสีย เมื่อลูกตกเป็นเหยื่อในเงื้อมมือของเพื่อนบ้านแล้ว จงถ่อมตนแล้ววิงวอนเพื่อนบ้านของลูก

  หมายเหตุ (สุภาษิต 6:2,3)

 8. การมีอำนาจ ทำให้บางคนเติบโต แต่ทำให้บางคนเพียง บวมเท่านั้น.

  ความหมาย แต่ผู้ยิ่งใหญ่ในพวกท่าน ต้องเป็นผู้รับใช้ ผู้ใดยกย่องตัวเองจะถูกดึงให้ต่ำลง และผู้ใดที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่อง

  หมายเหตุ (มัทธิว 23:11,12)

 9. การให้อภัยคล้ายกับเป็นการปล่อยนักโทษให้เป็นอิสระ แล้วมาพบว่า นักโทษนั้นก็คือ ตัวคุณเอง

  ความหมาย หากท่านให้อภัยผู้ที่กระทำผิดต่อท่าน พระบิดาเจ้าก็จะทรงให้อภัยท่านด้วย แต่หากท่านไม่ให้อภัยผู้อื่น พระบิดาของท่านก็จะไม่ทรงให้อภัยแก่ท่านเช่นกัน

  หมายเหตุ (มัทธิ 6:14,15)

 10. ก้าวแรกที่นำไปสู่ความฉลาดก็คือ ความเงียบ ก้าวที่สอง คือ การรับฟัง

  ความหมาย ทั้งปราชญ์จะได้ยิน และเพิ่มพูนการเรียนรู้ ส่วนคนที่มีความเข้าใจ จะได้มีความช่ำชอง

  หมายเหตุ (สุภาษิต 1:5)

 11. ของขวัญอันล้ำค่า ที่เราสามารถมอบให้ผู้อื่นได้ ก็คือ ตัวอย่างที่ดี.

  ความหมาย เหตุว่าเราได้มอบแบบอย่างให้แก่ท่านแล้ว ทั้งนี้เพื่อ ให้ท่านทำดังที่เราได้กระทำแก่ท่าน

  หมายเหตุ (ยอห์น 13:15)

 12. คนเขาจะรู้ว่าท่านเป็นใคร มิใช่จากสิ่งที่เขาเห็น แต่จากสิ่งที่เขาได้ยินจากปากของท่าน.

  ความหมาย ให้ความสว่างของท่าน จงฉายแสงต่อหน้ามนุษย์ เขาจะได้เห็นกิจการที่ดีงามของท่าน เขาจะได้ถวายพระเกียรติ แด่พระบิดาเจ้าของท่าน ผู้ประทับอยู่ในสวรรค์

  หมายเหตุ (มัทธิ 5:16)

 13. คนโง่คิดว่าเขารู้ทุกอย่าง หากท่านไปถกเถียงกับเขา ท่านก็ยิ่งโง่ไปกว่าเขาเสียอีก

  ความหมาย หากท่านตักเตือนคนที่โอ้อวด ท่านก็จะได้รับแต่เพียงการดูหมิ่น และความเจ็บปวด

  หมายเหตุ (สุภาษิต 9:7)

 14. คนที่กำลังจมน้ำ เขาจะไม่มัวบ่นว่า เครื่องชูชีพมันเล็กเกินไป.

  ความหมาย จงทำสิ่งสารพัดโดยปราศจากการบ่น และการถกเถียงกัน

  หมายเหตุ (ฟีลิปปี 2:14)

 15. คนเราจะมีชัยมิได้ หากไร้การเริ่มต้น.

  ความหมาย เมื่อท่านมีใจพร้อมอยู่แล้ว ท่านจะได้ทำให้สำเร็จตามความสามารถของท่าน

  หมายเหตุ (2 คร 8:11)

 16. คนเรามักปรารถนาจะรับใช้พระเป็นเจ้า แต่ในตำแหน่งผู้ถวายคำแนะนำแด่พระองค์.

  ความหมาย จงถ่อมตนเฉพาะพระพักต์ พระเป็นเจ้าผู้ทรงพระอานุภาพ แล้วพระองค์ก็จะทรงให้เกียรติแก่ท่าน เมื่อถึงเวลา

  หมายเหตุ (1เปโต 5:6)

 17. คนเรามักลืมพระเป็นเจ้าทั้งวัน แต่แล้วก็ขอให้พระองค์ ทรงระลึกถึงเขาทั้งคืน.

  ความหมาย ข้าพเจ้าจะอธิษฐานภาวนา และร้องหาพระองค์ ทั้งยามเช้า เวลาเที่ยง และยามเย็น แล้วพระองค์จะสดับฟังข้าพเจ้า

  หมายเหตุ (สดุดี 55:17)

 18. ความเกียจคร้านและความยากจน เป็นญาติกัน

  ความหมาย หลับนิด เคลิ้มหน่อย กอดมือพักสักนิด แล้วความจนก็จะมาหาถึงเจ้า แล้วทุกอย่างก็จะสูญหายไป

  หมายเหตุ (สุภาษิต 24:33,34)

 19. ความเชื่อคือการท้าทายให้จิตวิญญาณ มองไปยังที่ซึ่งตามองไม่เห็น.

  ความหมาย แต่เราดำเนินชีวิตอาศัยความเชื่อ มิได้อาศัยสิ่งที่เรามองเห็น

  หมายเหตุ (2 โครินทร์ 5:7)

 20. ความเชื่อเที่ยงแท้ และความกล้าหาญ เปรียบเสมือนว่าว ยิ่งมีลมต้าน มักยิ่งร่อนสูงขึ้น.

  ความหมาย ส่วนผู้ที่รอคอยพระเจ้า จะฟื้นฟูพลังของตนเอง เขาจะมีปีกโผบินดังเช่นนกอินทรีย์ เขาจะวิ่งแต่ก็ไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินแต่ก็ไม่เป็นลม

  หมายเหตุ (อิสยาห์ 41:31)

 21. ความโมโหมักทำให้เราตกอยู่ในความลำบาก แต่ความหยิ่งต่างหาก ที่ทำให้เราอยู่ในสภาพนั้น

  ความหมาย ความเย่อหยิ่งมาก่อนการถูกทำลาย จิตใจที่ยโสมักจะมาก่อนการหกล้ม การมีจิตถ่อมตนกับคนยาก ดีกว่า ที่จะได้ส่วนแบ่งจากของที่ริบมาจากคนหยิ่ง

  หมายเหตุ (สุภาษิต 16:18,19)

 22. ความร่ำรวยของคนเรา มิได้อยู่ที่ว่าเรามี ทรัพย์สินเงินทองมากมายเพียงใด แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนอย่างไร.

  ความหมาย บางคนไม่มีอะไรเลย แต่แสร้งทำเป็นคนร่ำรวย แต่บางคนมีทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ก็แสร้งทำเป็นคนจน

  หมายเหตุ (สุภาษิต 13:7)

 23. ความล้มเหลวมักจะไม่เกิดขึ้น เพราะเขาขาดพรสวรรค์ แต่เพราะเราขาดความเด็ดเดี่ยว.

  ความหมาย อย่าเพิ่งเอือมระอาที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ท่านจะได้รับรางวัลเอง เมื่อถึงเวลา

  หมายเหตุ (กาลาเทีย 6:9)

 24. ความลับที่มนุษย์รักษาได้ยากที่สุด คือความเห็นเกี่ยวกับตัวเอง.

  ความหมาย ข้าพเจ้าสำนึกอยู่เสมอว่า พระเป็นเจ้าทรงพระเมตตาต่อข้าพเจ้ามากเพียงใด ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอบอกพวกท่านว่า อย่าคิดว่าตัวท่านดีกว่าที่เป็นอยู่จริงๆ จงใช้วิจารณญาณ แล้วจงวัดสภาพของตัวท่านเอง โดยสำนึกว่า พระเป็นเจ้าทรงประทานความเชื่อ ให้แก่ท่านมากมายเพียงใด

  หมายเหตุ (โรม 12:3)

 25. ความสามารถ จะช่วยให้คนไปถึงจุดสุดยอด ของชีวิต แต่อุปนิสัยใจคอต่างหาก ที่จะช่วยให้เขาอยู่ต่อไปได้ในจุดนั้น.

  ความหมาย ความชอบธรรมของคนที่ไร้ตำหนิ ย่อมรักษาทางของเขาให้ตรง แต่คนชั่วร้ายย่อมล้มลง ด้วยความชั่วร้ายของเขาเอง

  หมายเหตุ (สุภาษิต 11:5)

 26. ความอดทนคือ คุณสมบัติที่ท่านชมเชยผู้ขับ รถข้างหลังท่าน แต่เป็นที่น่ารำคาญสำหรับ ผู้ที่ขับรถอยู่ข้างหน้า.

  ความหมาย เรื่องจบ ดีกว่าเริ่มเรื่อง ความอดทนดีกว่าความหยิ่งยโส อย่าเป็นคนโกรธง่าย เหตุว่าความโกรธมักจะอยู่ในใจของคนโง่

  หมายเหตุ (ปัญญาจารย์ 7:8,9)

 27. ความอิ่มเอิบใจมิได้หมายความว่า เราได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการ หากแต่เป็นความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่.

  ความหมาย ข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความขัดสน ไม่ว่าข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจในสภาพของตน

  หมายเหตุ (ฟิลิปปี 4:11)

 28. คำพูดคือหน้าต่าง ที่เปิดให้เห็นหัวใจของท่าน.

  ความหมาย เจ้าเป็นคนชั่วแล้วจะพูดความดีได้อย่างไร เหตุว่าปากนั้นพูดจากสิ่งที่มาจากใจ

  หมายเหตุ (มัทธิว 12:34ข.)

 29. คำว่า ไม่ เป็นหนึ่งในจำนวนไม่กี่คำ ที่จะมีคนเข้าใจผิดได้ง่าย.

  ความหมาย เมื่อท่านจะสัญญาอะไร ก็เพียงแต่บอกว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่

  หมายเหตุ (มัทธิว 5:37ก.)

 30. เคล็ดลับของความพอใจ คือการสำนึกว่า ชีวิตคือพระพร มิใช่สิทธิ.

  ความหมาย ศาสนาทำให้คนมั่งมี หากเขาพอใจในสิ่งที่เขามีอยู่ เรามิได้นำอะไรติดตัวมาในโลก และเมื่อจากไป เราก็ไม่สามารถนำเอาอะไรติดตัวไปได้

  หมายเหตุ (1ทิโมธี 6:6,7)

 31. ใครร่วมวงนินทากับท่าน ผู้นั้นก็จะนำเอาเรื่องของท่านไปนินทาต่อ.

  ความหมาย บุคคลที่เที่ยวซุบซิบมักเผยความลับ แต่บุคคลที่ไว้วางใจได้ ย่อมสามารถปิดบังทุกสิ่งไว้ได้

  หมายเหตุ (สุภาษิต 11:13)

 32. จงเป็นห่วงว่าพระเป็นเจ้าทรงคิดอย่างไรกับท่าน มากกว่าการเป็นห่วงว่าคนอื่นเขาจะคิดอย่างไร.

  ความหมาย เปโตรและสาวกอื่นๆ ตอบว่า เรานอบน้อมเชื่อฟังพระเป็นเจ้าดีกว่ามนุษย์

  หมายเหตุ (กิจการ 5:29)

 33. จงรักษาความประพฤติของท่าน แล้วชื่อเสียงของท่าน ก็จะรักษาตัวของมันเอง.

  ความหมาย การออกกำลังกายนั้น นับว่าดีสำหรับร่างกายของท่าน แต่ศาสนาจะช่วยท่านในทุกด้าน ศาสนาสัญญาว่า ท่านจะได้รับชีวิตในปัจจุบันและตลอดไป

  หมายเหตุ (1 ทิโมธี 4:8)

 34. จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น แทนที่จะทำผิดเสียเองในทุกเรื่อง.

  ความหมาย ทางของคนโง่นั้นถูกต้องในสายตาของเขาเอง แต่ปราชญ์ย่อมฟังคำแนะนำ

  หมายเหตุ (สุภาษิต 12:15)

 35. จงลืมตัวท่าน เพื่อผู้อื่น แล้วเขาจะไม่ลืมท่าน.

  ความหมาย ดังนั้นสิ่งใดที่ท่านปรารถนา ให้ผู้อื่นกระทำแก่ท่าน ท่านก็จงกระทำสิ่งนั้นแก่เขา เพราะนี่กฎบัญญัติ และคำสอนของบรรดาประกาศก

  หมายเหตุ (มัทธิว 7:12)

 36. จงหล่อเลี้ยงความเชื่อ แล้วความสงสัยก็จะอดตายไปเอง.

  ความหมาย ท่านทั้งหลายไม่ใช่คนที่เสื่อมเสีย และถึงซึ่งความพินาศ แต่เป็นคนที่เชื่อมั่น ดังนั้นชีวิตของท่านจึงปลอดภัย

  หมายเหตุ (ฮีบรู 10:39)

 37. ชิวิตคงจะง่ายขึ้นมาก หากคนเรา แสดงความอดทนในครอบครัว ให้เท่ากับเวลาที่เขาไปนั่งตกปลา.

  ความหมาย ท่านที่เป็นสามี ก็จงอยู่กับภรรยาของท่าน ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน

  หมายเหตุ (1เปโต 3:7ข.)

 38. ชื่อเสียงนั้นสร้างขึ้นได้ในพริบตาเดียว แต่อุปนิสัยใจคอนั้น ต้องใช้เวลาสร้างตลอดชีวิต.

  ความหมาย ข้าพเจ้ายึดมั่น ในความถูกต้องของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ยอมปล่อยไป จิตใจข้าพเจ้าจะติเตียนข้าพเจ้ามิได้เลย ตราบที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่

  หมายเหตุ (โยบ 27:6)

 39. โชคดี คือข้อแก้ตัวที่ผู้แพ้มอบให้กับผู้ชนะ.

  ความหมาย วิญญาณของคนเกียจคร้านมีแต่ความอยาก แต่เขาจะไม่ได้อะไรเลย ฝ่ายวิญญาณของคนขยัน จะอ้วนพี

  หมายเหตุ (สุภาษิต 13:4)

 40. ตายพร้อมกับชื่อเสียงที่ดี ดีกว่ามีชีวิตกับชื่อเสียงที่ใช้ไม่ได้.

  ความหมาย ชื่อเสียงดี ย่อมมีค่ามากกว่าเครื่องหอมอันมีค่า

  หมายเหตุ (ปัญญาจารย์ 7:1)

 41. แต่ละวันที่ผ่านไป คล้ายกับกระเป๋าที่มีขนาดเท่ากัน คนบางคนสามารถใส่ข้าวของเข้าไป ในกระเป๋านั้นมากกว่าผู้อื่น.

  ความหมาย ดังนั้นท่านจงระมัดระวัง ในการดำเนินชีวิต อย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญา แต่ให้เหมือนผู้มีปัญญา จงฉวยทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามา

  หมายเหตุ (เอเฟซัส 5:15,16)

 42. ท่านคลุกคลีกับใคร ก็ย่อมจะบ่งให้เห็นว่า ท่านกำลังจะพบกับความยุ่งยากอย่างไร.

  ความหมาย อย่าไปผูกมิตรกับคนที่โกรธง่าย ท่านอาจจะเป็นเหมือนเขา และติดอยู่ในกับดัก

  หมายเหตุ (สุภาษิต 22:24,25)

 43. ท่านเพียงตื่นตอนกลางวันก็พอแล้ว.

  ความหมาย เราต้องกระทำพระราชกิจของพระองค์ ผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังเป็นเวลากลางวันอยู่ เมื่อถึงเวลากลางคืนไม่มีผู้ใดทำงานได้

  หมายเหตุ (ยอห์น 9:4)

 44. ท่านสามารถทำอะไรร่วมกับพระเป็นเจ้า ให้สำเร็จได้ภายในหนึ่งชั่วโมง มากกว่าที่ท่านจะทำได้ตลอดชีวิต โดยปราศจากพระองค์.

  ความหมาย สำหรับพระเป็นเจ้านั้น ทุกสิ่งย่อมเป็นไปได้

  หมายเหตุ (มัทธิว 19:26ข.)

 45. ทุกคนควรมีหลุมฝังศพตัวเอาไว้ เพื่อใช้ฝังความผิดของเพื่อนๆ และผู้ที่เขารัก.

  ความหมาย ท่านจงเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกัน และอภัยโทษให้กัน เหมือนดังที่พระเจ้า ได้ทรงโปรดอภัยให้แก่ท่านในพระคริสต์

  หมายเหตุ (เอเฟซัส 4:32)

 46. บทเรียนจากการมองดูนาฬิกาก็คือ มันทำให้เวลาผ่านไปก็จริง แต่มันขยันทำงานตลอดเวลา.

  ความหมาย การเป็นคนเกียจคร้าน ก็ไม่แตกต่างอะไรกับคนที่ชอบทำลาย

  หมายเหตุ (สุภาษิต 18:9)

 47. บนบานประตูแห่งโอกาส ย่อมมีเขียนว่า ผลัก หรือ ดึง

  ความหมาย วิญญาณของคนเกียจคร้าน มีความอยากได้ แต่ไม่ได้อะไรเลย ฝ่ายวิญญาณของคนขยัน จะอ้วนพี

  หมายเหตุ (สุภาษิต13:4)

 48. บ่อยครั้งมนุษย์คิดว่าจิตใจเขาเปิดกว้างขึ้น อันที่จริงแล้ว มโนธรรมเขาต่างหากที่ยืดออก.

  ความหมาย สำหรับผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ ทุกอย่างก็ย่อมบริสุทธ์ผุดผ่อง แต่สำหรับผู้มีใจชั่วร้ายและไร้ความเชื่อ ไม่มีอะไรเลยที่บริสุทธิ์ ทั้งจิตใจและมโนธรรมของผู้นั้น ถูกทำลายไปหมดแล้ว

  หมายเหตุ (ทิตัส 1:15)

 49. บุคคลที่ยากจนที่สุด ไม่ใช่คนที่ไม่มีเงิน หากแต่เป็นบุคคล ที่ไม่มีความฝัน.

  ความหมาย มนุษย์จะตกยาก หากไร้วิสัยทัศน์

  หมายเหตุ (สุภาษิต 29:18ก.)

 50. ปัญหาของผู้ที่พูดเร็วเกินไปก็คือ เขามักจะพูดสิ่งที่เขายังคิดไม่ถึง.

  ความหมาย อย่ารีบพูด อย่าให้ใจท่านด่วนกล่าวสิ่งใดต่อพระพักต์พระเป็นเจ้า เหตุว่าพระเป็นเจ้าประทับในสวรรค์และเจ้าอยู่ในโลก ฉะนั้นขอให้เจ้าจงพูดน้อย

  หมายเหตุ (บุตรสิรา 5:2)

 51. ผู้ที่นำแสงอาทิตย์ เข้ามาในชีวิตของผู้อื่น ย่อมไม่สามารถกั้นแสงนั้น จากชีวิตของตนเองได้.

  ความหมาย อย่าหลงผิด ไม่มีใครหลอกพระเป็นเจ้าได้ สิ่งใดที่มนุษย์หว่านไว้ เขาก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น

  หมายเหตุ (กาลาเทีย 6:7)

 52. ผู้ที่มีสิทธิ์ในความรักน้อยที่สุด คือผู้ที่ต้องการความรักมากที่สุด.

  ความหมาย แต่เราสั่งให้ท่านรักศัตรู และอธิฐานภาวนา ให้ผู้ที่กระทำผิดต่อท่าน

  หมายเหตุ (มัทธิว 5:44)

 53. ผู้ที่ไม่ตื่นเต้นกับงานของตน คนเขาเรียกผู้นั้นว่า คนว่างงาน

  ความหมาย ไม่ว่าท่านจะทำอะไร ก็จงทำด้วยความตั้งใจ เหมือนกับท่านกำลังรับใช้ พระเป็นเจ้าพระองค์เอง มิใช่เจ้านายฝ่ายโลก

  หมายเหตุ (โคโลสี 3:23)

 54. ผู้ที่ไม่ให้อภัย คือผู้ที่ทำลายสะพานที่เขาเองจะต้องข้าม.

  ความหมาย หากท่านให้อภัยความผิด ที่ผู้อื่นกระทำต่อท่าน พระบิดาเจ้าของท่านในสวรรค์ ก็จะทรงให้อภัยแก่ท่านด้วย

  หมายเหตุ (มัทธิว 6:14)

 55. พระเจ้าเป็นผู้ทรงสามารถรักษาดวงใจที่สลายได้ แต่พระองค์จำเป็นต้องมีทุกชิ้นส่วนของดวงใจนั้น.

  ความหมาย ลูกรัก จงมอบดวงใจให้แก่เราเถิด

  หมายเหตุ (สุภาษิต 23:26ก.)

 56. พระเป็นเจ้าบวกกับเรา เท่ากับเสียงส่วนมาก.

  ความหมาย ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา ใครเล่าจะขัดขวางเรา

  หมายเหตุ (โรม 8:31ข.)

 57. พระเยซูเจ้าคือพระสหาย ผู้ทรงทราบถึง ความผิดตกบกพร่อง อันมากมายของท่าน แต่ก็ยังทรงรักท่านอยู่เช่นเดิม.

  ความหมาย พระเจ้าทรงสำแดงความรัก ของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา

  หมายเหตุ (โรม 5:8)

 58. พระเยซูเจ้าคือพระสหาย ผู้ทรงย่างกายเข้ามา เมื่อโลกย้ายออกไป.

  ความหมาย เราบอกสิ่งเหล่านี้แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติในจิตใจของท่านเนื่องจากเรา ระหว่างที่ท่านอยู่ในโลก ท่านจะต้องทรมาน แต่จงทำใจดีไว้เถิด

  หมายเหตุ (ยอห์น 16:33)

 59. เพื่อนๆ ของท่านก็คล้ายกับปุ่มของลิฟต์ เขาจะพาท่านให้ขึ้นก็ได้ ลงก็ได้.

  ความหมาย ผู้ที่ผูกมิตรกับคนฉลาด ก็จะเป็นคนฉลาด หากท่านผูกมิตรกับคนโง่ ตัวท่านเองอาจถูกทำลาย

  หมายเหตุ (สุภาษิต 13:30)

 60. ภาษาคือการสำแดงออกซึ่งความคิด ทุกครั้งที่ท่านพูด จิตใจของท่านก็กำลังเดิน ขบวนพาเหรดให้ชาวบ้านเขาเห็น.

  ความหมาย คนดี ทำดี เพราะความดีอยู่ในใจเขา คนชั่ว ทำชั่ว ก็เพราะความชั่วที่อยู่ในใจเขา วาจาของท่านย่อมแสดงให้เห็น สิ่งที่อยู่ในใจของท่าน

  หมายเหตุ (ลูกา 6:45)

 61. มโนธรรม คือ เครื่องเตือนภัยซึ่งพระเป็น ทรงติดตั้งให้ไว้กับท่าน จงดีใจเมื่อมันทำให้ ท่านรู้สึกเจ็บ แต่จงระวังเมื่อท่านไม่รู้สึกเจ็บ.

  ความหมาย ในข้อนี้ ข้าพเจ้าพยายามประพฤติตามมโนธรรม โดยมิให้กระทำผิดต่อพระเป็นเจ้า และต่อเพื่อนมนุษย์

  หมายเหตุ (กิจการ 24:16)

 62. มรดกอันประเสริฐที่บิดามอบให้บุตร ก็คือ ตัวอย่างที่ดี ท่านก็ทราบดีแล้วว่า เราได้กระทำทุกอย่างเพื่อท่าน ดังบิดามารดา พึงกระทำต่อบุตรหลานของตน (1เธสสะโลนิกา 2:11)

  ความหมาย พระเป็นเจ้าจะทรงเข้ามาสาละวนกับเรื่องของมนุษย์ ก็ต่อเมื่อพระองค์ได้รับเชิญเท่านั้น. ดูเถิด เรายืนอยู่และเคาะที่ประตูของท่าน หากท่านได้ยินเสียงของเราแล้วเปิดประตู เราก็จะเข้ามาร่วมรับประทานอาหารกับท่าน

  หมายเหตุ (วิวรณ์ 3:20)

 63. มีสองสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อหัวใจ นั่นคือ การวิ่งขึ้นบันได และการวิ่งทับหัวใจของคนอื่น.

  ความหมาย จงหยุดพูดจาชั่ว จงกล่าวสิ่งที่ถูกต้องในเวลาอันควร และจงช่วยเหลือผู้อื่น อาศัยสิ่งที่ท่านพูด

  หมายเหตุ (เอเฟซัส 4:29)

 64. เมื่อทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมด ก็จงอดใจ อย่าวุ่นวายไปกับมัน.

  ความหมาย อย่าไปเลียนแบบที่ไม่ดี ของคนชั่วช้าและเลวทราม

  หมายเหตุ (สุภาษิต 4:14)

 65. เมื่อเผชิญกับปัญหาขนาดยักษ์แบบ โกลิอัท ท่านจะตอบว่า มันใหญ่เกินไป สู้ไม่ไหว หรือจะตอบแบบดาวิดว่า ถ้าใหญ่อย่างนี้ย่อมไม่พลาดแน่ ?

  ความหมาย พระเจ้าทรงช่วยให้ข้าพเจ้า พ้นจากอุ้มเท้าของสิงห์โตและหมีมาแล้ว พระองค์ก็จะทรงช่วยให้ข้าพเจ้า พ้นจากเงื่อมมือของชาวฟิลิสเตียผู้นี้

  หมายเหตุ (1ซามูแอล 17:37)

 66. เมื่อพระเป็นเจ้าทรงวัดมนุษย์ พระองค์ทรงเอาเทป วัดใจแทนที่จะทรงวัดสมอง.

  ความหมาย พระเป็นเจ้ามิได้ทรงทอดพระเนตร ดังเช่นมนุษย์ มนุษย์มองดูรูปร่างภายนอก แต่พระเป็นเจ้าทรงทอดพระเนตร จิตใจ

  หมายเหตุ (1ซามูแอล 16:7ข.)

 67. แม้หญ้าในสนามของบ้านข้างเคียง จะดูเขียวกว่าบ้านของเรา แต่ก็ยังต้องตัดอยู่นั่นเอง

  ความหมาย จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่

  หมายเหตุ (ฮีบรู 13:5)

 68. รถไฟของความล้มเหลว มักวิ่งอยู่บนรางของความเกียจคร้าน.

  ความหมาย ความเกียจคร้านมากมาย ทำให้ตึกรามเสื่อมสภาพ บ้านช่องพังลงก็เพราะมือที่เฉื่อยชา

  หมายเหตุ (บุตรสิรา 10:18)

 69. เราจะรู้ซึ้งถึงความเชื่อ ก็ต่อเมื่อ เราเริ่มสั่งสอนลูกหลาน.

  ความหมาย ฝ่ายท่านผู้เป็นบิดา อย่ายั่วให้บุตรของท่านเกิดโทสะ แต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอน และเตือนสติตามหลักธรรมของพระเป็นเจ้า

  หมายเหตุ (เอเฟซัส 6:4)

 70. เราจะรู้อุปนิสัยใจคอที่แท้จริงของคนได้ ก็โดยสังเกตุว่าเขาทำอะไร เมื่อไม่มีใครเห็น.

  ความหมาย จงทำให้นายพอใจเสมอ มิใช่เวลาที่ท่านคิดว่านายกำลังมองอยู่ ท่าน คือ ทาสของพระคริสตเจ้า ดังนั้นท่านจงกระทำสิ่งที่พระเป็นเจ้า ทรงปรารถนาจากท่าน ด้วยความเต็มใจ

  หมายเหตุ (เอเฟซัส 6:6)

 71. เราดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยสิ่งที่เราได้รับ แต่เรากลับเป็นผู้มอบชีวิต เมื่อเราเป็นผู้ให้

  ความหมาย ข้าพเจ้าได้ให้ตัวอย่างแก่ท่านแล้วในทุกสิ่ง ให้ท่านเห็นว่าการกระทำดังนี้ ท่านจะสามารถช่วยผู้ที่อ่อนแอ ท่านจงรำลึกถึงพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่ตรัสว่า การให้ย่อมได้บุญมากกว่าการรับ

  หมายเหตุ (กิจการ 20:35)

 72. ลองครั้งแรกไม่สำเร็จ ก็ลองอ่านคู่มือดูซิ.

  ความหมาย จงยึดมั่นในคำสอนของเรา อย่าได้ปล่อยไป จงรักษาไว้ เพราะนั่นคือชีวิตของเจ้า

  หมายเหตุ (สุภาษิต 4:13)

 73. ลูกหลานของเราเปรียบเสมือนกระจกเงา เขาสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดในชีวิต ของเรานั่นเอง.

  ความหมาย คนดีเจริญชีวิตด้วยคุณธรรม และพระเป็นเจ้าทรงประธานพระพรแก่ลูกหลาน ที่เจริญชีวิตตามแบบฉบับของเขา

  หมายเหตุ (สุภาษิต 20:7)

 74. ศิลปะของการเป็นแขกที่ดี คือการรู้ว่าเมื่อไรควรจะกล่าวคำอำลา

  ความหมาย อย่าไปเยี่ยมเพื่อนบ่อยเกินไป เพราะเขาจะรู้สึกเอือมระอา และเริ่มเกลียดชังท่าน

  หมายเหตุ (สุภาษิต 25:17)

 75. สมบัติอันล้ำค่าของท่านก็คือ เวลา 24 ชั่วโมง ที่กำลังรอท่านอยู่.

  ความหมาย ข้าพเจ้ารำพึงในใจของข้าพเจ้าว่า พระเจ้าจะทรงพิพากษาคนชอบธรรม และคนอธรรม เพราะทุกเรื่องถูกกำหนดไว้ และการงานทุกอย่างก็ถูกกำหนดไว้ด้วย

  หมายเหตุ (ปัญญาจารย์ 3:17)

 76. สะพานเชื่อมที่ดีเลิศระหว่างความหวัง กับ ความหมดหวัง ก็คือ การนอนหลับให้เต็มอิ่ม.

  ความหมาย ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะตื่นเช้า นอนดึก เพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพ พระเป็นเจ้าทรงดูแลผู้ที่พระองค์ทรงรัก แม้ในยามที่เขานอนหลับ

  หมายเหตุ (สุดดี 127:2)

 77. สะพานที่ท่านจุดไฟเผาในวันนี้ อาจจะเป็นสะพานที่ท่านจะต้องใช้ข้าม ในวันข้างหน้า.

  ความหมาย จงพยายามสุดความสามารถ ที่จะเจริญชีวิตในสันติกับทุกคน

  หมายเหตุ (โรม 12:8)

 78. สิ่งที่สำคัญมิได้อยู่ที่ว่า ท่านอุทิศเวลากี่ชั่วโมง แต่สำคัญอยู่ที่ว่า ท่านใส่อะไรเข้าไปในชั่วโมงเหล่านั้น.

  ความหมาย เมื่อมีอะไรทำ ก็ขอให้ทำจนสุดความสามารถ

  หมายเหตุ (ปัญญาจารย์ 9:10ก.)

 79. หนทางที่ดีที่สุดที่จะลืมปัญหาของตนเอง ก็คือการช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อื่น.

  ความหมาย มนุษย์ อย่ามองเพียงปัญหาของตนเอง แต่ทุกคนควรมองดูปัญหาของผู้อื่น

  หมายเหตุ (ฟิลลิปปี 2:4)

 80. หนทางสู่ความสำเร็จ คือการนำเอาคำแนะนำ ที่ท่านมอบให้ผู้อื่น มาใช้กับตัวท่านเอง.

  ความหมาย ท่านที่ไม่สนใจกับกฎวินัย ย่อมดูหมิ่นตนเอง แต่บุคคลที่รับฟังคำตักเตือน ก็จะได้รับความเข้าใจ

  หมายเหตุ (สุภาษิต 15:32)

 81. หัวใจมีความสุขมากที่สุด เมื่อมันเต้นเพื่อคนอื่น.

  ความหมาย ไม่มีผู้ใดมีความรักเท่ากับ ผู้ที่ยอมสละชีวิตของตนเองเพื่อผู้อื่น

  หมายเหตุ (ยอห์น 15:13)

 82. หากความห่วงใยน้อยนิดเกินกว่าที่จะคิด เอามาสวดภาวนา ก็คงจะเป็นเรื่องเล็กน้อย เกินกว่าที่เอามาใส่บ่าแบกหาม.

  ความหมาย พระเป็นเจ้าทรงห่วงใยท่าน ดังนั้น ท่านจงมอบความกังวลทั้งสิ้นไปกับพระองค์

  หมายเหตุ (1เปโตร 5:7)

 83. หากท่านทำสิ่งที่ท่านกลัว ความกลัวก็จะหมดฤทธิ์.

  ความหมาย โมเสสส่งคนเผ่าละพันคนออกไปทำสงคราม ทั้งคนเหล่านั้น กับฟีเนหัสบุตรเอเลซาร์ปุโรหิต พร้อมกับเครื่องใช้ของสถานนมัสการ และมีแตรปลุกอยู่ในมือ

  หมายเหตุ (กันดารวิถี 31:6)

 84. หากท่านไม่ต้องการดอกผลของบาป ก็อย่าเข้าไปในสวนของเจ้าปีศาจ.

  ความหมาย อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความชั่วร้ายเป็นอันขาด

  หมายเหตุ (2เธสสะโลนิกา 5:22)

 85. หากท่านอยากชนะใจเพื่อน จงใช้หูฟังแทนที่จะใช้ปากพูด.

  ความหมาย จงให้ทุกคนไวในการฟัง แต่ช้าในการพูด และช้าในการโกรธ

  หมายเหตุ (ยากอบ 1:19ข.)

 86. อย่าปล่อยให้โอกาสของท่านที่จะหุบปาก ผ่านไปได้เป็นอันขาด.

  ความหมาย แม้คนโง่ ก็ถือว่าเป็นคนฉลาด เมื่อเขารู้จักสงบปากสงบคำ ผู้ที่รู้จักปิดปากตัวเอง เขาก็ถือว่าเป็นผู้มีความเข้าใจที่ดี

  หมายเหตุ (สุภาษิต 17:28)

 87. อารมณ์ร้ายของท่านเปรียบเสมือนไฟใหม้ หากควบคุมไม่ได้ ก็อาจเกิดความเสียหายมากมาย.

  ความหมาย ผู้ที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ ก็เหมือนกับเมืองที่ไม่มีกำแพง

  หมายเหตุ (สุภาษิต 25:28)

 88. อุปนิสัยของคนนั้นมิได้อยู่ที่ว่า บรรพบุรุษได้ทิ้ง มรดกอะไรไว้ให้เขาบ้าง แต่ขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเอง ได้ทิ้งมรดกอะไรไว้ให้ลูกหลานของเขา.

  ความหมาย คนดีจะทิ้งมรดกให้ลูกหลาน แต่ทรัพย์สมบัติของคนบาปนั้น สะสมไว้สำหรับผู้ชอบธรรม

  หมายเหตุ (สุภาษิต 13:22)

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล ที่ใช้บ่อย
Download