ค้นหาคําคมคนอกหัก

คําคมคนอกหัก "ชึ้ง เศร้า เหงา เจ็บ โดนใจมากๆๆๆ สู้ๆๆนะคนอกหักทังหลาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ชึ้ง เศร้า เหงา เจ็บ โดนใจมากๆๆๆ สู้ๆๆนะคนอกหักทังหลาย

    คําคมคนอกหัก