ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "แปลง"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "แปลง"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
รังคำไวพจน์ สร้าง
นฤมาณคำไวพจน์ สร้าง
ทำคำไวพจน์ สร้าง
นิรมิตคำไวพจน์ สร้าง
สร้างคำไวพจน์ สร้าง
เนรมิตคำไวพจน์ สร้าง
รังรักษ์คำไวพจน์ สร้าง
ก่อสร้างคำไวพจน์ สร้าง
นิรมาณคำไวพจน์ สร้าง
รังสรรค์คำไวพจน์ สร้าง