ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "เพื่อน"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "เพื่อน"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
มนุษย์คำไวพจน์ คน
ฤาษีมนุษย์
สขาเพื่อน
สหายเพื่อน
คู่เพื่อน
มิตรแท้เพื่อน
มิตรภาพเพื่อน
สัมภัตเพื่อน

คำศัพท์ หมวด "มนุษย์" เหมือนกับ "เพื่อน"   ได้แก่