ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "เพื่อน"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "เพื่อน"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
มนุษย์คำไวพจน์ คน
กัลยาณมิตรเพื่อน
เพื่อนแท้เพื่อน
สขะเพื่อน
สขิเพื่อน
วยัสย์เพื่อน
เพื่อนตายเพื่อน
เพื่อนคู่หูเพื่อน

คำศัพท์ หมวด "มนุษย์" เหมือนกับ "เพื่อน"   ได้แก่