ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "มนุษย์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "มนุษย์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ชนคำไวพจน์ คน
มานพคำไวพจน์ คน
บุรุษคำไวพจน์ คน
นรคำไวพจน์ คน
มรรตยคำไวพจน์ คน
คำไวพจน์ เรียนรู้คำไวพจน์ การศึกษา
สัญจรคำไวพจน์ ไป
ยาตราคำไวพจน์ ไป
เต้าคำไวพจน์ ไป

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ คน" เหมือนกับ "มนุษย์"   ได้แก่