ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "มนุษย์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มนุษย์

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ คน

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "มนุษย์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ฤาษีคำไวพจน์ มนุษย์
ชนคำไวพจน์ คน
มานพคำไวพจน์ คน
มรรตยคำไวพจน์ คน
บุรุษคำไวพจน์ คน
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก
จัดคำไวพจน์ มาก
มหันต์คำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ คน" เหมือนกับ "มนุษย์"   ได้แก่