ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "บท"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "บท"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
บาทาเท้า
ซ่นเท้า
บัวบาทเท้า
บาทเท้า
ยุคลบาทเท้า
ตีนเท้า
ส้นเท้า
บทศรีเท้า
บทบงกชเท้า