ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "นรก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    นรก

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม วรรณคดี/เทพนิยาย

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ นรก

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "นรก"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
นิรยคำไวพจน์ นรก
ทุคติ นารกคำไวพจน์ นรก
เศษนรกคำไวพจน์ เลว
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก
จัดคำไวพจน์ มาก
มหันต์คำไวพจน์ มาก
โอฬารคำไวพจน์ มาก
หลายคำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ นรก" เหมือนกับ "นรก"   ได้แก่