ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ตูด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตูด

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ ทวาร

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ตูด"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
หัวไส้คำไวพจน์ ทวาร
ดากคำไวพจน์ ทวาร
อุจจารมรรคคำไวพจน์ ทวาร
หูรูดคำไวพจน์ ทวาร
ไตรทวารคำไวพจน์ ทวาร
ส้วงคำไวพจน์ ทวาร
ทวาร-คำไวพจน์ ทวาร
วัจมรรคคำไวพจน์ ทวาร
เวจมรรคคำไวพจน์ ทวาร