ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ควาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ควาย"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
มหิงสาคำไวพจน์ ควาย
กระบือคำไวพจน์ ควาย
ฉลูคำไวพจน์ วัว
มหิงส์คำไวพจน์ วัว
กาสรคำไวพจน์ วัว
พฤษภคำไวพจน์ วัว
อสุภคำไวพจน์ วัว

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ วัว" เหมือนกับ "ควาย"   ได้แก่