ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ควาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ควาย"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
กระบือคำไวพจน์ ควาย
มหิงสาคำไวพจน์ ควาย
กาสรคำไวพจน์ ควาย
มหิงส์คำไวพจน์ วัว
ฉลูคำไวพจน์ วัว
คาวีคำไวพจน์ วัว
พฤษภคำไวพจน์ วัว

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ วัว" เหมือนกับ "ควาย"   ได้แก่