คําไวพจน์
คําไวพจน์

คําไวพจน์

เนื้อหาในหน้านี้

ในภาษาไทยมีคำศัพท์หลายคำ แม้บางคำจะเขียนต่างกัน แต่กลับมีความหมายเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับระดับภาษาและบริบทในการใช้ ซึ่งตามหลักไวยากรณ์จะเรียกคำเหล่านี้ว่า "คําไวพจน์" โดยสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท บทความนี้จะพาไปรู้จักกับคำไวพจน์ให้มากขึ้น พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นแบบครบถ้วน

ในบทความนี้ รวบรวมรายชื่อคำไวพจน์ พร้อมความหมาย ทำการจัดหมวด ให้พร้อมนำไปใช้ได้ง่าย และตัวอย่างการใช้งานคำไวพจน์ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อผู้สนใจทั่วไปได้ทำความรู้จักและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

คำไวพจน์ คืออะไร

คำไวพจน์ คืออะไร?

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกัน หรือคล้ายกันมาก แต่เขียนและออกเสียงไม่เหมือนกัน

คำไวพจน์ เรียกอีกอย่างว่า คำพ้อง คำพ้องความ การหลากคำ คำพ้องรูป คำพ้องความหมาย

ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2552 ให้คำอธิบายว่า
"คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ กับ คน บ้าน กับ เรือน รอ กับ คอย ป่า กับ ดง คำพ้องความ ก็ว่า"

คำไวพจน์ แบ่งได้กี่ประเภท?

คำไวพจน์ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ

ประเภทของคำไวพจน์

ปัจจุบัน มีการศึกษาคำที่พ้อง และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

 1. คำพ้องรูป

  คือคำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้
  ตัวอย่าง คำว่า ชิน
  - แปลว่า คุ้นจนเจน
  - แปลว่า ผู้ชนะ
  - แปลว่า เนื้อโลหะเจือชนิดหนึ่ง

 2. คำพ้องเสียง

  คือคำที่เขียนต่างกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงเหมือนกัน
  ตัวอย่าง
  - ใจ กับ ไจ
  - จร กับ จอน

 3. คำพ้องความ

  คือคำต่างรูป ต่างเสียง แต่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน
  ตัวอย่าง
  - กิน กับ รับประทาน
  - กัลยา กับ นารี

 

 

คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามลักษณะของคำ

รวมคำไวพจน์ตามหมวดหมู่ โดยคัดคำที่นิยมมาให้ ถ้าไม่เห็นในตารางก็กดที่ปุ่มค้นหา เพื่อทำการพิมพ์ค้นหาในช่องค้นหาได้เลย

คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ: พระอาทิตย์ / น้ำ / แผ่นดิน / ป่า / ดอกไม้ / พระจันทร์ / ภูเขา / ท้องฟ้า / ดอกบัว / ทรัพยากรแร่ธาตุ / ไฟ / ต้นไม้ / แม่น้ำ / ลม / ทะเล / แสง / เมฆ / ดาว / ฝน / ควัน
คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา: พระเจ้าแผ่นดิน / เทวดา / พระอินทร์ / พระวิษณุ / เทวดาหญิง / พระพุทธเจ้า / พระอิศวร / พระพรหม / เทวดาผู้หญิง / กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง / พระราม
คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์: ช้าง / นก / ม้า / ปลา / วัว / ลิง / ควาย / งู / นกยูง / เสือ / ราชสีห์ / หมู / จระเข้ / สัตว์ / เต่า / สิงโต / ไก่ / กวาง / หนู / มด / ช้าง
คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์: ผู้หญิง / คน / นางอันเป็นที่รัก / ผู้ชาย / ศัตรู / ลูกชาย / ทหาร / นักปราชญ์ / ลูกหญิง / หมอดู / เมีย / เพื่อน / บุคคล / แม่ / ประชาชน / มนุษย์
คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่: เมือง / เมืองหลวง / บ้าน / ทาง / ที่ / อาคาร / วัด
คำไวพจน์กลุ่ม วรรณคดี/เทพนิยาย: ยักษ์ / สวรรค์ / ครุฑ / นางอุมา / นรก / ทศกัณฐ์ / พญานาค / ร้อยกรอง
คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย: ใจ / ดวงตา / หัวใจ / ร่างกาย / หัว / มือ / เท้า / ทวาร / ปาก
คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์: สงคราม / ตาย / เกิด
คำไวพจน์กลุ่ม ทรัพย์สิน: ทองคำ / เงิน / ทอง
คำไวพจน์กลุ่ม คำ: คำพูด / ถ้อยคำ
คำไวพจน์กลุ่ม คำกริยา: ไหว้ / เคารพ / ไป / เดิน / คำกริยาแสดงความเคลื่อนไหว
คำไวพจน์กลุ่ม กาล/เวลา: กลางคืน / เวลา / ปี
คำไวพจน์กลุ่ม สี: สีขาว / สีคราม / สีแดง / สีม่วง​
คำไวพจน์กลุ่ม บอกปริมาณ/ขนาด: ใหญ่ กว้าง / มาก / เล็ก / เยอะ / จำนวนนับ / จำนวน
คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก: หอม / สบาย / โกรธ / ร้องไห้ / คิดถึง / ดีใจ / ทุกข์ / หลงใหล / อารมณ์ / ชื่นชม / เสียใจ / รัก

 


 

คำไวพจน์ในหมวดหมู่ต่าง ๆ พร้อมความหมาย

รวมคำไวพจน์ที่นิยมนำใช้งาน แบบหมวดความหมายเหมือนกัน แบบแยกเป็นหมวดหมู่ไว้ดังนี้

คำไวพจน์

คำไวพจน์ พระอินทร์

คำไวพจน์ พระอิศวร

คำไวพจน์ พระวิษณุ

คำไวพจน์ พระพรหม

คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า

คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

คำไวพจน์ พระราม

คำไวพจน์ พระอาทิตย์

คำไวพจน์ พระจันทร์

คำไวพจน์ เทวดา

คำไวพจน์ เทวดาหญิง

คำไวพจน์ สวรรค์

คำไวพจน์ ผู้หญิง

คำไวพจน์ ผู้หญิง

คำไวพจน์ ผู้ชาย

คำไวพจน์ ผู้ชาย

คำไวพจน์ พระอาทิตย์

คำไวพจน์ พระอาทิตย์

คำไวพจน์ กตัญญู

คำไวพจน์ กลิ่น

คำไวพจน์ กวาง

 

คำไวพจน์ กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง

คำไวพจน์ กุหลาบ

คำไวพจน์ ขอโทษ

คำไวพจน์ คติ

คำไวพจน์ คน

คำไวพจน์ ครุฑ

คำไวพจน์ ควัน

คำไวพจน์ ควาย

คำไวพจน์ คำกริยาแสดงความเคลื่อนไหว

คำไวพจน์ คำพูด

คำไวพจน์ คิด

คำไวพจน์ คิดถึง

คำไวพจน์ คือ

คำไวพจน์ งดงาม

คำไวพจน์ งาม

คำไวพจน์ งู

คำไวพจน์ จระเข้

คำไวพจน์ จิต

คำไวพจน์ ฉลาด

คำไวพจน์ ชนะ

คำไวพจน์ ชรา

คำไวพจน์ ชีวิต

คำไวพจน์ ชื่นชม

คำไวพจน์ ชื่อ

คำไวพจน์ ช้าง

คำไวพจน์ ดอกบัว

คำไวพจน์ ดอกไม้

คำไวพจน์ ดาว

คำไวพจน์ ดีใจ

คำไวพจน์ ตาย

คำไวพจน์ ต้นไม้

คำไวพจน์ ถึง

คำไวพจน์ ถ้อยคำ

คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

คำไวพจน์ ทวาร

คำไวพจน์ ทศกัณฐ์

คำไวพจน์ ทหาร

คำไวพจน์ ทองคำ

คำไวพจน์ ทะเล

คำไวพจน์ ทาง

คำไวพจน์ ที่

คำไวพจน์ ทุกข์

คำไวพจน์ ท้องฟ้า

คำไวพจน์ นก

คำไวพจน์ นกยูง

คำไวพจน์ นรก

คำไวพจน์ นักปราชญ์

คำไวพจน์ นางอันเป็นที่รัก

คำไวพจน์ นางอุมา

คำไวพจน์ น้ำ

คำไวพจน์ น้ำหวาน

คำไวพจน์ บุคคล

คำไวพจน์ บ้าน

คำไวพจน์ ประชาชน

คำไวพจน์ ปลา

คำไวพจน์ ปาก

คำไวพจน์ ปี

คำไวพจน์ ป่า

คำไวพจน์ ผู้ชาย

คำไวพจน์ ผู้หญิง

คำไวพจน์ ฝน

คำไวพจน์ ภูเขา

คำไวพจน์ มด

 

คำไวพจน์ มาก

คำไวพจน์ มือ

คำไวพจน์ ม้า

คำไวพจน์ ยักษ์

คำไวพจน์ รัก

คำไวพจน์ ราชสีห์

คำไวพจน์ ร่างกาย

คำไวพจน์ ร้องไห้

คำไวพจน์ ลม

คำไวพจน์ ลิง

คำไวพจน์ ลูกชาย

คำไวพจน์ ลูกหญิง

คำไวพจน์ วัด

คำไวพจน์ วัว

คำไวพจน์ ศัตรู

คำไวพจน์ สงคราม

คำไวพจน์ สบาย

คำไวพจน์ สัตว์

คำไวพจน์ สิงโต

คำไวพจน์ สีขาว

คำไวพจน์ สีคราม

คำไวพจน์ สีแดง

คำไวพจน์ หนาว

คำไวพจน์ หนู

คำไวพจน์ หมอดู

คำไวพจน์ หมู

คำไวพจน์ หอม

คำไวพจน์ หัว

คำไวพจน์ หัวใจ

คำไวพจน์ อาคาร

คำไวพจน์ อารมณ์

คำไวพจน์ อาหาร

คำไวพจน์ เกิด

คำไวพจน์ เครื่องนุ่งห่ม

คำไวพจน์ เงิน

คำไวพจน์ เท้า

คำไวพจน์ เพื่อน

คำไวพจน์ เมฆ

คำไวพจน์ เมือง

คำไวพจน์ เมืองหลวง

คำไวพจน์ เยอะ

คำไวพจน์ เรียนรู้

คำไวพจน์ เรือ

คำไวพจน์ เล็ก

คำไวพจน์ เวลา

คำไวพจน์ เสือ

คำไวพจน์ แผ่นดิน

คำไวพจน์ แม่

คำไวพจน์ แม่น้ำ

คำไวพจน์ แสง

คำไวพจน์ โกรธ

คำไวพจน์ ใจ

คำไวพจน์ ใหญ่ กว้าง

คำไวพจน์ ไก่

คำไวพจน์ ไป

คำไวพจน์ ไฟ

คำไวพจน์ ไหว้


ความหมายของคำไวพจน์

คำไวพจน์ เป็นชื่อเรียกคำในภาษาไทยอีกพวกหนึ่ง มีความหมายต่างกันเป็น 2 นัย หรือเรียกอีกอย่างว่า การหลากคำ

การนำคำไวพจน์ไปใช้

ตัวอย่างการใช้คำไวพจน์ในบทกลอน บทกวี

     มืดสิ้นแสงเทียนประทีปส่อง         ก็ผ่องแสงจันทร์กระจ่างสว่างส่ง

บุปผชาติสาดเกสรขจรลง                 บุษบงเบิกแบ่งระบัดบาน           

     เรณูนวลหวนหอมมารวยริน          พระพายพัดประทิ่นกลิ่นหวาน

เฉื่อยฉิวปลิวรสสุมามาลย์                 ประสานสอดกอดหลับระงับไป

 

กลอนบทนี้จะพบคำไวพจน์ดังนี้

 1. บุปผชาติ,  บุษบง,  สุมามาลย์ = ดอกไม้
 2. ขจร = ฟุ้ง, กระจาย
 3. พระพาย = ลม

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ หากต้องการหาคำไวพจน์คำไหนก็สามารถพิมพ์คำค้นหาได้เลย หรือจะไปดูหมวดหมู่ที่คัดแยกไว้ให้แล้วโดยตรงก็ได้

คําไวพจน์ ถือเป็นความงดงามทางภาษาไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภาษาที่สืบทอดต่อ ๆ กันผ่านงานวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ทั้งกาพย์กลอน ซึ่งอย่สงที่เรารู้ว่าภาษาไทยนั้นมีคำยืมมาจากหลายภาษา คือได้รับอิทธิพลจากภาษาสันสกฤต-บาลี ผสมกลืนกลายจนกลายเป็นความสละสลวย ก็จะเป็นเราเองที่ต้องเลือกนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับภาษาระดับต่าง ๆ

รู้หรือไม่?

 1. คำไวพจน์ คืออะไร?

  คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกัน หรือคล้ายกันมาก แต่เขียนและออกเสียงไม่เหมือนกัน

 2. คำไวพจน์ มีกี่ประเภท?

  คำไวพจน์ มี 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 1.คำพ้องรูป 2.คำพ้องเสียง และ 3.คำพ้องความ