คำไวพจน์

คำไวพจน์ ทุกหมวดหมู่ รวมคำไวพจน์ ดอกไม้ พระอาทิตย์ แผ่นดิน


เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากอีกเรื่องหนึ่งของการเรียนรู้ภาษาไทย นั่นก็คือ คำไวพจน์ หรือ การหลากคำ หรือ คำพ้องรูป คำพ้องความ ก็ว่า และตรงกับภาษาอังกฤษว่า Synonym แต่ใช่ว่าจะแค่ทำให้ยากอย่างเดียว ประโยชน์ที่ชัดเจนของคำไวพจน์คือ ความหลากหลายนี่แหละ เวลาแต่กลอนแบบไทยๆ ที่ต้องมีข้อกำหนดเรื่องเสียง วรรณยุกต์ด้วยแล้ว การเลือกคำที่ตรงมาเพื่อให้ได้คำหมายที่ต้องการจึงเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของภาษาไทยเลยเชียวนะ

 

คำไวพจน์ คืออะไร

   คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน หรือเรียกอีกอย่างว่า คำพ้องความ ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2552 ให้คำอธิบายว่า "คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ กับ คน บ้าน กับ เรือน รอ กับ คอย ป่า กับ ดง คำพ้องความ ก็ว่า" (พจนานุกรม 2542 หน้า 1091)

 

คำไวพขน์

  

คำไวพจน์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

     ปัจจุบัน มีการศึกษาคำที่พ้อง และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

  1. คำพ้องรูป คำพ้องเสียง และคำพ้องความหมายหรือคำพ้องความ คำพ้องรูป คือคำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ เช่น คำว่า ชิน แปลว่า คุ้นจนเจน หรือผู้ชนะ หรือเนื้อโลหะเจือชนิดหนึ่ง
  2. คำพ้องเสียง คือคำที่เขียนต่างกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงเหมือนกัน เช่น คำว่า ใจ กับ ไจ จร กับ จอน
  3. คำพ้องความ (คำไวพจน์ของพจนานุกรมราชบัณฑิตฯ) คือคำต่างรูป ต่างเสียง แต่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เช่น กิน กับ รับประทาน กัลยา นารี สุดา สมร หญิง เป็นคำพ้องความกัน
คำไวพจน์
 

การหลากคำ คำพ้องความ คำพ้องเสียง คำที่มีความคล้ายกัน

 

ความหมายของคำไวพจน์

คำไวพจน์ เป็นชื่อเรียกคำในภาษาไทยอีกพวกหนึ่ง มีความหมายต่างกันเป็น 2 นัย หรือเรียกอีกอย่างว่า การหลากคำ

 

  • นัยหนึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ให้คำอธิบายว่า "คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ กับ คน บ้าน กับ เรือน รอ กับ คอย ป่า กับ ดง คำพ้องความ ก็ว่า" (พจนานุกรม 2542 หน้า 1091)

 

  • และในที่เดียวกันนี้ได้ให้ความหมายที่พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) กล่าวไว้ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ด้วยว่า หมายถึง "คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกัน เช่น ใส กับ ไส โจทก์ กับ โจทย์ พาน กับ พาล ปัจจุบันเรียกว่า คำพ้องเสียง"
 
 

การนำคำไวพจน์ไปใช้

ตัวอย่างการใช้คำไวพจน์ในบทกลอน บทกวี

     มืดสิ้นแสงเทียนประทีปส่อง         ก็ผ่องแสงจันทร์กระจ่างสว่างส่ง

บุปผชาติสาดเกสรขจรลง                 บุษบงเบิกแบ่งระบัดบาน           

     เรณูนวลหวนหอมมารวยริน          พระพายพัดประทิ่นกลิ่นหวาน

เฉื่อยฉิวปลิวรสสุมามาลย์                 ประสานสอดกอดหลับระงับไป

 

กลอนบทนี้จะพบคำไวพจน์ดังนี้

1. บุปผชาติ,  บุษบง,  สุมามาลย์ = ดอกไม้

2. ขจร = ฟุ้ง,  กระจาย

3. พระพาย = ลม

====================================

ไม่ได้มีเพียงแค่ตารางด้านล่างนะ กดเข้าไปดูที่หมวดหมู่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ แต่ถ้ายังไม่จุใจแจ้งเรามาที่ Facebook Page ได้เลย เดี๋ยวแอดหามาเพิ่มเติมให้

====================================

ตัวอย่างคำไวพจน์ในหมวดต่าง ๆ

 

คำไวพจน์ หมวด กลางคืน

คำไวพจน์ หมวดหมู่
ราตรี กลางคืน

คำไวพจน์ หมวด การศึกษา

คำไวพจน์ หมวดหมู่
คำไวพจน์ เรียนรู้ การศึกษา

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ คน

คำไวพจน์ หมวดหมู่
บุรุษ คำไวพจน์ คน
มนุษย์ คำไวพจน์ คน

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ครุฑ

คำไวพจน์ หมวดหมู่
ปันนคนาสน์ คำไวพจน์ ครุฑ

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ควาย

คำไวพจน์ หมวดหมู่
กระบือ คำไวพจน์ ควาย
มหิงสา คำไวพจน์ ควาย

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ คำพูด

คำไวพจน์ หมวดหมู่
ถ้อย คำไวพจน์ คำพูด
วจี คำไวพจน์ คำพูด
วัจนะ คำไวพจน์ คำพูด
วัจนา คำไวพจน์ คำพูด
วาจา คำไวพจน์ คำพูด

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ช้าง

คำไวพจน์ หมวดหมู่
กรินทร์ คำไวพจน์ ช้าง
กรี คำไวพจน์ ช้าง
กุญชร คำไวพจน์ ช้าง
คช คำไวพจน์ ช้าง
คชา คำไวพจน์ ช้าง

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ดอกบัว

คำไวพจน์ หมวดหมู่
จงกล คำไวพจน์ ดอกบัว
นิลุบล คำไวพจน์ ดอกบัว
นิโลตบล คำไวพจน์ ดอกบัว
บงกช คำไวพจน์ ดอกบัว
บุณฑริก คำไวพจน์ ดอกบัว

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ดอกไม้

คำไวพจน์ หมวดหมู่
บุปผชาติ คำไวพจน์ ดอกไม้
บุปผา คำไวพจน์ ดอกไม้
บุษบง คำไวพจน์ ดอกไม้
บุษบัน คำไวพจน์ ดอกไม้
บุษบา คำไวพจน์ ดอกไม้

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ตาย

คำไวพจน์ หมวดหมู่
ดับจิต คำไวพจน์ ตาย
บรรลัย คำไวพจน์ ตาย
ปรลัย คำไวพจน์ ตาย
มรณะ คำไวพจน์ ตาย
วายชีพ คำไวพจน์ ตาย

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ต้นไม้

คำไวพจน์ หมวดหมู่
ตรุ คำไวพจน์ ต้นไม้
พฤกษ์ คำไวพจน์ ต้นไม้
เฌอ คำไวพจน์ ต้นไม้

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ทองคำ

คำไวพจน์ หมวดหมู่
กนก คำไวพจน์ ทองคำ

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ นก

คำไวพจน์ หมวดหมู่
ทวิช คำไวพจน์ นก
ทวิชาชาติ คำไวพจน์ นก
ทิชากร คำไวพจน์ นก
บุหรง คำไวพจน์ นก
ปักษา คำไวพจน์ นก

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ นรก

คำไวพจน์ หมวดหมู่
นรก คำไวพจน์ นรก

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ นางอันเป็นที่รัก

คำไวพจน์ หมวดหมู่
ขวัญตา คำไวพจน์ นางอันเป็นที่รัก
สมร คำไวพจน์ นางอันเป็นที่รัก
เยาวมาลย์ คำไวพจน์ นางอันเป็นที่รัก

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ น้ำ

คำไวพจน์ หมวดหมู่
คงคา คำไวพจน์ น้ำ
ชลธาร คำไวพจน์ น้ำ
ชลธี คำไวพจน์ น้ำ
ชลาลัย คำไวพจน์ น้ำ
ชลาศัย คำไวพจน์ น้ำ

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ปลา

คำไวพจน์ หมวดหมู่
ชลจร คำไวพจน์ ปลา
ปุถุโลม คำไวพจน์ ปลา
มัจฉา คำไวพจน์ ปลา
มัจฉาชาติ คำไวพจน์ ปลา
มัสยา คำไวพจน์ ปลา

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ป่า

คำไวพจน์ หมวดหมู่
ชัฏ คำไวพจน์ ป่า
พงพนา คำไวพจน์ ป่า
พงพี คำไวพจน์ ป่า
พงไพร คำไวพจน์ ป่า
พนัส คำไวพจน์ ป่า

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ผู้หญิง

คำไวพจน์ หมวดหมู่
กัญญา คำไวพจน์ ผู้หญิง
กันยา คำไวพจน์ ผู้หญิง
กัลยาณี คำไวพจน์ ผู้หญิง
กานดา คำไวพจน์ ผู้หญิง
ดรุณี คำไวพจน์ ผู้หญิง

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ พระจันทร์

คำไวพจน์ หมวดหมู่
กัษษากร คำไวพจน์ พระจันทร์
นิศากร คำไวพจน์ พระจันทร์
นิศาบดี คำไวพจน์ พระจันทร์
บุหลัน คำไวพจน์ พระจันทร์
รัชนีกร คำไวพจน์ พระจันทร์

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ พระวิษณุ

คำไวพจน์ หมวดหมู่
พระนารายณ์ คำไวพจน์ พระวิษณุ

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ พระอาทิตย์

คำไวพจน์ หมวดหมู่
ตะวัน คำไวพจน์ พระอาทิตย์
ทยุมณี คำไวพจน์ พระอาทิตย์
ทินกร คำไวพจน์ พระอาทิตย์
ทิพากร คำไวพจน์ พระอาทิตย์
ทิวากร คำไวพจน์ พระอาทิตย์

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ พระอินทร์

คำไวพจน์ หมวดหมู่
หัสนัยน์ คำไวพจน์ พระอินทร์
โกสีย์ คำไวพจน์ พระอินทร์

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

คำไวพจน์ หมวดหมู่
กษัตร คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
กษัตริย์ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
กษัตรีศูร คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
ขัตติยวงศ์ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
ท้าวธรณิศ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ฟ้า

คำไวพจน์ หมวดหมู่
คคนางค์ คำไวพจน์ ฟ้า
คคนานต์ คำไวพจน์ ฟ้า
ทิฆัมพร คำไวพจน์ ฟ้า
นภดล คำไวพจน์ ฟ้า
นภา คำไวพจน์ ฟ้า

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ภูเขา

คำไวพจน์ หมวดหมู่
คีรี คำไวพจน์ ภูเขา
นคะ คำไวพจน์ ภูเขา
นคินทร คำไวพจน์ ภูเขา
นคินทร์ คำไวพจน์ ภูเขา
บรรพต คำไวพจน์ ภูเขา

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ม้า

คำไวพจน์ หมวดหมู่
ดุรงค์ คำไวพจน์ ม้า
พาชี คำไวพจน์ ม้า
มโนมัย คำไวพจน์ ม้า
สินธพ คำไวพจน์ ม้า
อัศว คำไวพจน์ ม้า

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ยักษ์

คำไวพจน์ หมวดหมู่
กุมภัณฑ์ คำไวพจน์ ยักษ์
อสุรา คำไวพจน์ ยักษ์
อสูร คำไวพจน์ ยักษ์

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ราชสีห์

คำไวพจน์ หมวดหมู่
นฤเคนทร์ คำไวพจน์ ราชสีห์

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ลม

คำไวพจน์ หมวดหมู่
พระพาย คำไวพจน์ ลม
วาโย คำไวพจน์ ลม

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ลิง

คำไวพจน์ หมวดหมู่
กบินทร์ คำไวพจน์ ลิง
กระบี่ คำไวพจน์ ลิง
พานรินทร์ คำไวพจน์ ลิง
วานรินทร์ คำไวพจน์ ลิง

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ วัว

คำไวพจน์ หมวดหมู่
ควาย คำไวพจน์ วัว
มหิงสา คำไวพจน์ วัว

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ศัตรู

คำไวพจน์ หมวดหมู่
ไพรี คำไวพจน์ ศัตรู

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ สวรรค์

คำไวพจน์ หมวดหมู่
ศิวโลก คำไวพจน์ สวรรค์
สุขาวดี คำไวพจน์ สวรรค์
สุราลัย คำไวพจน์ สวรรค์
ไตรทศาลัย คำไวพจน์ สวรรค์

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ เทวดา

คำไวพจน์ หมวดหมู่
นางฟ้า คำไวพจน์ เทวดา
ปรวาณ คำไวพจน์ เทวดา
สุรารักษ์ คำไวพจน์ เทวดา
เทพ คำไวพจน์ เทวดา
เทวัญ คำไวพจน์ เทวดา

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ เมือง

คำไวพจน์ หมวดหมู่
กรุง คำไวพจน์ เมือง
ธานิน คำไวพจน์ เมือง
ธานินทร์ คำไวพจน์ เมือง
ธานี คำไวพจน์ เมือง
นคร คำไวพจน์ เมือง

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ แผ่นดิน

คำไวพจน์ หมวดหมู่
กษมา คำไวพจน์ แผ่นดิน
ด้าว คำไวพจน์ แผ่นดิน
ธรณิน คำไวพจน์ แผ่นดิน
ธรณี คำไวพจน์ แผ่นดิน
ธรา คำไวพจน์ แผ่นดิน

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ใจ

คำไวพจน์ หมวดหมู่
กมล คำไวพจน์ ใจ
ดวงหทัย คำไวพจน์ ใจ
ดวงแด คำไวพจน์ ใจ
ดวงใจ คำไวพจน์ ใจ
มน คำไวพจน์ ใจ

 

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ไฟ

คำไวพจน์ หมวดหมู่
ปราพก คำไวพจน์ ไฟ
อัคนี คำไวพจน์ ไฟ
เพลิง คำไวพจน์ ไฟ

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ การศึกษา

คำไวพจน์ หมวดหมู่
ความรู้ คำไวพจน์ การศึกษา

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ดวงตา

คำไวพจน์ หมวดหมู่
ตา คำไวพจน์ ดวงตา

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ดอกไม้

คำไวพจน์ หมวดหมู่
บุปผชาติ คำไวพจน์ ดอกไม้
บุปผา คำไวพจน์ ดอกไม้
บุษบง คำไวพจน์ ดอกไม้
บุษบัน คำไวพจน์ ดอกไม้
บุษบา คำไวพจน์ ดอกไม้

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

# คำไวพจน์ หมวดหมู่
146 น้ำมันดิบ คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ
147 หิน คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ทหาร

# คำไวพจน์ หมวดหมู่
148 ทหาร คำไวพจน์ ทหาร

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ทองคำ

# คำไวพจน์ หมวดหมู่
149 กนก คำไวพจน์ ทองคำ

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ น้ำ

คำไวพจน์ หมวดหมู่
คงคา คำไวพจน์ น้ำ
ชลธาร คำไวพจน์ น้ำ
ชลธี คำไวพจน์ น้ำ
ชลาลัย คำไวพจน์ น้ำ
ชลาศัย คำไวพจน์ น้ำ

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ป่า

คำไวพจน์ หมวดหมู่
ชัฏ คำไวพจน์ ป่า
พงพนา คำไวพจน์ ป่า
พงพี คำไวพจน์ ป่า
พงไพร คำไวพจน์ ป่า
พนัส คำไวพจน์ ป่า

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ผู้ชาย

คำไวพจน์ หมวดหมู่
ผู้ชาย คำไวพจน์ ผู้ชาย

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ พระวิษณุ

คำไวพจน์ หมวดหมู่
พระนารายณ์ คำไวพจน์ พระวิษณุ

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ พระอาทิตย์

คำไวพจน์ หมวดหมู่
ตะวัน คำไวพจน์ พระอาทิตย์
ทยุมณี คำไวพจน์ พระอาทิตย์
ทินกร คำไวพจน์ พระอาทิตย์
ทิพากร คำไวพจน์ พระอาทิตย์
ทิวากร คำไวพจน์ พระอาทิตย์

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ พระอินทร์

คำไวพจน์ หมวดหมู่
หัสนัยน์ คำไวพจน์ พระอินทร์
โกสีย์ คำไวพจน์ พระอินทร์

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

คำไวพจน์ หมวดหมู่
กษัตร คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
กษัตริย์ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
กษัตรีศูร คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
ขัตติยวงศ์ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
ท้าวธรณิศ คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ภูเขา

คำไวพจน์ หมวดหมู่
คีรี คำไวพจน์ ภูเขา
นคะ คำไวพจน์ ภูเขา
นคินทร คำไวพจน์ ภูเขา
นคินทร์ คำไวพจน์ ภูเขา
บรรพต คำไวพจน์ ภูเขา

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ มลทิน

คำไวพจน์ หมวดหมู่

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ม้า

คำไวพจน์ หมวดหมู่
ดุรงค์ คำไวพจน์ ม้า
พาชี คำไวพจน์ ม้า
มโนมัย คำไวพจน์ ม้า
สินธพ คำไวพจน์ ม้า
อัศว คำไวพจน์ ม้า

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ยักษ์

คำไวพจน์ หมวดหมู่
กุมภัณฑ์ คำไวพจน์ ยักษ์
อสุรา คำไวพจน์ ยักษ์
อสูร คำไวพจน์ ยักษ์

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ สงคราม

คำไวพจน์ หมวดหมู่
สงคราม คำไวพจน์ สงคราม
สู้รบ คำไวพจน์ สงคราม

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ สวยงาม

คำไวพจน์ หมวดหมู่
ดูดี คำไวพจน์ สวยงาม
ติดตา คำไวพจน์ สวยงาม
น่าสนใจ คำไวพจน์ สวยงาม
สวย คำไวพจน์ สวยงาม
หล่อ คำไวพจน์ สวยงาม

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ สวรรค์

คำไวพจน์ หมวดหมู่
ศิวโลก คำไวพจน์ สวรรค์
สุขาวดี คำไวพจน์ สวรรค์
สุราลัย คำไวพจน์ สวรรค์
ไตรทศาลัย คำไวพจน์ สวรรค์

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ หมู

คำไวพจน์ หมวดหมู่
สุกร คำไวพจน์ หมู

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ เทวดา

คำไวพจน์ หมวดหมู่
นางฟ้า คำไวพจน์ เทวดา
ปรวาณ คำไวพจน์ เทวดา
สุรารักษ์ คำไวพจน์ เทวดา
เทพ คำไวพจน์ เทวดา
เทวัญ คำไวพจน์ เทวดา

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ เทวดาผู้หญิง

คำไวพจน์ หมวดหมู่
เทวี คำไวพจน์ เทวดาผู้หญิง

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ เทวดาหญิง

คำไวพจน์ หมวดหมู่
กินรี คำไวพจน์ เทวดาหญิง
นางฟ้า คำไวพจน์ เทวดาหญิง
นางสวรรค์ คำไวพจน์ เทวดาหญิง

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ เมือง

คำไวพจน์ หมวดหมู่
กรุง คำไวพจน์ เมือง
ธานิน คำไวพจน์ เมือง
ธานินทร์ คำไวพจน์ เมือง
ธานี คำไวพจน์ เมือง
นคร คำไวพจน์ เมือง

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ เมืองหลวง

คำไวพจน์ หมวดหมู่
ราชธานี คำไวพจน์ เมืองหลวง
หัวเมือง คำไวพจน์ เมืองหลวง
เมืองศูนย์กลาง คำไวพจน์ เมืองหลวง
เมืองเป็นที่ตั้งรัฐบาล คำไวพจน์ เมืองหลวง

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ เรือ

คำไวพจน์ หมวดหมู่
นาวา คำไวพจน์ เรือ

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ แผ่นดิน

คำไวพจน์ หมวดหมู่
กษมา คำไวพจน์ แผ่นดิน
ด้าว คำไวพจน์ แผ่นดิน
ธรณิน คำไวพจน์ แผ่นดิน
ธรณี คำไวพจน์ แผ่นดิน
ธรา คำไวพจน์ แผ่นดิน

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ แม่น้ำ

คำไวพจน์ หมวดหมู่
สายชล คำไวพจน์ แม่น้ำ

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ไฟ

คำไวพจน์ หมวดหมู่
ปราพก คำไวพจน์ ไฟ
อัคนี คำไวพจน์ ไฟ
เพลิง คำไวพจน์ ไฟ

คำไวพจน์ หมวด นก

คำไวพจน์ หมวดหมู่
ทิชาชาติ นก

คำไวพจน์ หมวด นกยูง

คำไวพจน์ หมวดหมู่
เมารี นกยูง
โมร นกยูง
โมรี นกยูง
โมเรส นกยูง

คำไวพจน์ หมวด เมีย

คำไวพจน์ หมวดหมู่
ภรรยา เมีย

คำไวพจน์ หมวด เหมือน

คำไวพจน์ หมวดหมู่
ดุจว่า เหมือน


 

 

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ยังสามารถดูคำไวพจน์ตามหมวดหมู่ทั้งหมดได้ หมวดหมู่คำไวพจน์ หรือจะค้นหาเพิ่มเติมก็เพียงเข้าไปพิมพ์ค้นหา ค้นหาคำไวพจน์

รวมหมวดหมู่คำไวพจน์

ตัวอย่างคำไวพจน์ ที่ค้นหาบ่อย

ตามตารางจะเห็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่ง ยังไม่หมดเท่านี้นะ! เลื่อนลงไปดูด้านล่าง เพื่อจะกดไปดูหน้า รวบรวม คำไวพจน์ ที่ใช้บ่อย ต่อได้อีก

# คำไวพจน์ หมวดหมู่
1 ดวงใจ คำไวพจน์ ใจ
2 ตะวัน คำไวพจน์ พระอาทิตย์
3 นครา คำไวพจน์ เมือง
4 นางฟ้า คำไวพจน์ เทวดา
5 พนาวัน คำไวพจน์ ป่า
6 พระนารายณ์ คำไวพจน์ พระวิษณุ
7 มหิงสา คำไวพจน์ ควาย
8 ยุพิน คำไวพจน์ ผู้หญิง
9 สงคราม คำไวพจน์ สงคราม
10 สู้รบ คำไวพจน์ สงคราม

เมนูแนะนำ / ทางลัดการเข้าถึง

บทความน่ารู้คำไวพจน์

แหล่งความรู้มากมาย อัปเดตใหม่ทุกวัน ทันเหตุการณ์ไว้ให้ค้นหา อ่านเสริมความรู้

คำไวพจน์

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ป่า
คำที่มีความหมายว่าป่าในภาษาไทยมีหลายคำ สามารถเลือก
Last updated 1 month ago
คำพ้องความหมาย คืออะไร
จะเห็นได้ว่าที่จริงแล้วมันก็คือหนึ่งการเรียกชื่อขอ
Last updated 1 month ago
คำไวพจน์ ที่นิยมใช้ในการแต่งกลอน
หลายคนอยากจะได้คำที่มีความหมายเหมือนกันเพื่อจะไปแต
Last updated 1 month ago

ภาษาไทย

คำอวยพรปีใหม่อย่างเป็นทางการ
ปีเก่าหมดไปปีใหม่ใกล้จะมาถึงแล้ว หลายคนคงเฝ้าตารอค
Last updated 3 weeks ago
การเขียนคำอวยพร
เทศกาลแห่งความสุขใกล้เข้ามาแล้ว หลายคนก็มีการวางแผ
Last updated 1 month ago
สำนวนไทย หมวด ก-ฮ
หลายคนคงกำลังตามหาสำนวนไทยแบบแยกตามหมวดหมู่อยู่หล่
Last updated 1 month ago
คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ
ห่างหายกันไปนานกับเรื่องคำราชาศัพท์ วันนี้เราจึงนำ
Last updated 1 month ago
สุภาษิต หมวด ก-ฮ
นี่เลย รวมสุภาษิตของไทยทุกคำมาไว้ให้ในบทความนี้แล้
Last updated 1 month ago
คำที่มีตัวการันต์
บางคำเป็นคำที่คุ้นเคยกันอยู่แล้ว และคำใหม่ที่ไม่คุ
Last updated 1 month ago
วันหยุดประจำปี 2562
ในแต่ละปีจะว่าผ่านไปเร็วก็เร็วแต่ทว่าจะว่าช้าก็ช้า
Last updated 1 month ago
การใช้สระในภาษาไทย
วันนี้ผมมีบทความเกี่ยวกับหลักภาษาไทยมาให้ผู้อ่านได
Last updated 1 month ago

แบบทดสอบคำไวพจน์

9,999+ views

ดูตามหมวดหมู่

ร่วมแสดงความคิดเห็น