คำไวพจน์

คำไวพจน์
คำไวพจน์
เนื้อหาในหน้านี้

ในภาษาไทยมีคำศัพท์หลายคำ แม้บางคำจะเขียนต่างกัน แต่กลับมีความหมายเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับระดับภาษาและบริบทในการใช้ ซึ่งตามหลักไวยากรณ์จะเรียกคำเหล่านี้ว่า "คําไวพจน์" โดยสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท บทความนี้จะพาไปรู้จักกับคำไวพจน์ให้มากขึ้น พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นแบบครบถ้วน

 

ในบทความนี้ รวบรวมรายชื่อคำไวพจน์ พร้อมความหมาย ทำการจัดหมวด ให้พร้อมนำไปใช้ได้ง่าย และตัวอย่างการใช้งานคำไวพจน์ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อผู้สนใจทั่วไปได้ทำความรู้จักและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

คำไวพจน์ คืออะไร

คำไวพจน์ คืออะไร?

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกัน หรือคล้ายกันมาก แต่เขียนและออกเสียงไม่เหมือนกัน

คำไวพจน์ เรียกอีกอย่างว่า คำพ้อง คำพ้องความ การหลากคำ คำพ้องรูป คำพ้องความหมาย

ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2552 ให้คำอธิบายว่า

"คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ กับ คน บ้าน กับ เรือน รอ กับ คอย ป่า กับ ดง คำพ้องความ ก็ว่า"

คำไวพจน์ แบ่งได้กี่ประเภท?

คำไวพจน์ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. คำพ้องรูป 2. คำพ้องเสียง และ 3. คำพ้องความ

*เรามักจะเห็นในแบบคำพ้องความเสียเป็นส่วนใหญ่

ประเภทของคำไวพจน์

ปัจจุบัน มีการศึกษาคำที่พ้อง และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

 1. คำพ้องรูป

  คือคำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้
  ตัวอย่าง คำว่า ชิน
  - แปลว่า คุ้นจนเจน
  - แปลว่า ผู้ชนะ
  - แปลว่า เนื้อโลหะเจือชนิดหนึ่ง

 2. คำพ้องเสียง

  คือคำที่เขียนต่างกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงเหมือนกัน
  ตัวอย่าง
  - ใจ กับ ไจ
  - จร กับ จอน

 3. คำพ้องความ

  คือคำต่างรูป ต่างเสียง แต่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน
  ตัวอย่าง
  - กิน กับ รับประทาน
  - กัลยา กับ นารี

  

 

คำไวพจน์ คืออะไร? รวมคำพ้องความหมาย ในหมวดหมู่ต่าง ๆ

รวมคำไวพจน์ตามหมวดหมู่ โดยคัดคำที่นิยมมาให้ ถ้าไม่เห็นในตารางก็กดที่ปุ่มค้นหา เพื่อทำการพิมพ์ค้นหาในช่องค้นหาได้เลย

คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ: พระอาทิตย์ / น้ำ / แผ่นดิน / ป่า / ดอกไม้ / พระจันทร์ / ภูเขา / ท้องฟ้า / ดอกบัว / ทรัพยากรแร่ธาตุ / ไฟ / ต้นไม้ / แม่น้ำ / ลม / ทะเล / แสง / เมฆ / ดาว / ฝน / ควัน
คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา: พระเจ้าแผ่นดิน / เทวดา / พระอินทร์ / พระวิษณุ / เทวดาหญิง / พระพุทธเจ้า / พระอิศวร / พระพรหม / เทวดาผู้หญิง / กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง / พระราม
คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์: ช้าง / นก / ม้า / ปลา / วัว / ลิง / ควาย / งู / นกยูง / เสือ / ราชสีห์ / หมู / จระเข้ / สัตว์ / เต่า / สิงโต / ไก่ / กวาง / หนู / มด / ช้าง
คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์: ผู้หญิง / คน / นางอันเป็นที่รัก / ผู้ชาย / ศัตรู / ลูกชาย / ทหาร / นักปราชญ์ / ลูกหญิง / หมอดู / เมีย / เพื่อน / บุคคล / แม่ / ประชาชน / มนุษย์
คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่: เมือง / เมืองหลวง / บ้าน / ทาง / ที่ / อาคาร / วัด
คำไวพจน์กลุ่ม วรรณคดี/เทพนิยาย: ยักษ์ / สวรรค์ / ครุฑ / นางอุมา / นรก / ทศกัณฐ์ / พญานาค / ร้อยกรอง
คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย: ใจ / ดวงตา / หัวใจ / ร่างกาย / หัว / มือ / เท้า / ทวาร / ปาก
คำไวพจน์กลุ่ม เหตุการณ์: สงคราม / ตาย / เกิด
คำไวพจน์กลุ่ม ทรัพย์สิน: ทองคำ / เงิน / ทอง
คำไวพจน์กลุ่ม คำ: คำพูด / ถ้อยคำ
คำไวพจน์กลุ่ม คำกริยา: ไหว้ / เคารพ / ไป / เดิน / คำกริยาแสดงความเคลื่อนไหว
คำไวพจน์กลุ่ม กาล/เวลา: กลางคืน / เวลา / ปี
คำไวพจน์กลุ่ม สี: สีขาว / สีคราม / สีแดง / สีม่วง​
คำไวพจน์กลุ่ม บอกปริมาณ/ขนาด: ใหญ่ กว้าง / มาก / เล็ก / เยอะ / จำนวนนับ / จำนวน
คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก: หอม / สบาย / โกรธ / ร้องไห้ / คิดถึง / ดีใจ / ทุกข์ / หลงใหล / อารมณ์ / ชื่นชม / เสียใจ / รัก

 


 

คำไวพจน์ ในหมวดหมู่ต่าง ๆ พร้อมความหมายน่ารู้

คำไวพจน์ ประเภทพ้องความหมาย เป็นสิ่งที่พบเห็นบ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในบทกลอน วรรณกรรม วรรณคดี หรืองานเขียนอื่น ๆ และเพื่อให้เข้าใจความหมายอย่างถูกต้อง เราจึงยกตัวอย่างคำไวพจน์หมวดหมู่ต่าง ๆ ไว้ให้ดังนี้

คำไวพจน์

คำไวพจน์ พระอินทร์

 • ตรีเนตร
 • ท้าวพันตา
 • พันเนตร
 • มรุตวาน
 • มัฆวาน
 • วชิรปาณี
 • วชิราวุธ
 • วัชรินทร์
 • สหัสนัยน์

คำไวพจน์ พระอิศวร

 • จันทรเศขร
 • จันทรเศขร
 • ตรีโลกนาถ
 • ตรีโลกนาถ
 • ทรงอินทรชฎา
 • ทรงอินทรชฎา
 • บิดามห
 • บิดามห
 • ปศุบดี

คำไวพจน์ พระวิษณุ

 • กฤษณะ
 • จักรปาณี
 • ธราธร
 • ธราธาร
 • พระกฤษณ์
 • พระจักรี
 • พระนารายณ์
 • มาธพ
 • ศางดี

คำไวพจน์ พระพรหม

 • กมลาสน์
 • กัมลาศ
 • จัตุพักตร์
 • ธาดา
 • นิรทรุหิณ
 • ปรชาบดี
 • พระทรงหงส์
 • วิธาดา
 • สรษดา

คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า

 • ชินศรี
 • พระชินวร
 • พระชินสีห์
 • พระตถาคต
 • พระทศญาณ
 • พระทศพลญาณ
 • พระธรรมราช
 • พระผู้มีพระภาคเจ้า
 • พระศากยมุนี

คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน

 • กษัตร
 • กษัตริย์
 • กษัตรีศูร
 • ขัตติยวงศ์
 • จอมราช
 • ท่านไท้ธรณี
 • ท้าวธรณิศ
 • ธรณิศ
 • ธรณิศร

คำไวพจน์ พระราม

 • ชมพูพาน
 • ชามพูวราช
 • นางสีดา
 • นิลนนท์
 • นิลพัท
 • พระพรต
 • พระมงกุฎ
 • พระราม
 • พระลบ

คำไวพจน์ พระอาทิตย์

 • ตะวัน
 • ทยุมณี
 • ทินกร
 • ทิพากร
 • ทิวากร
 • ประภากร
 • พรมัน
 • ภาณุ
 • ภาณุมาศ

คำไวพจน์ พระจันทร์

 • กลา
 • กัษษากร
 • จันทร์
 • จันท์
 • ตโมนุท
 • ตโมหร
 • นิศากร
 • นิศานาถ
 • นิศาบดี

คำไวพจน์ เทวดา

 • นางฟ้า
 • นิรชรา
 • ปรวาณ
 • สุร
 • สุรารักษ์
 • อมร
 • เทพ
 • เทว
 • เทวัญ

คำไวพจน์ เทวดาหญิง

 • กินรี
 • นางฟ้า
 • นางสวรรค์
 • เทวี

คำไวพจน์ สวรรค์

 • ศิวโลก
 • สรวง
 • สุขาวดี
 • สุคติ
 • สุราลัย
 • สุริยโลก
 • เทวาลัย
 • เทวาวาส
 • เทวโลก

คำไวพจน์ ผู้หญิง

คำไวพจน์ ผู้หญิง
 • กัญญา
 • กันยา
 • กัลยา
 • กัลยาณี
 • กานดา
 • กามินี
 • จอมขวัญ
 • ดรุณี
 • ดวงตา
 • ดวงสมร
 • ทรามวัย
 • ทรามเชย
 • นงคราญ
 • นงพะงา
 • นงราม
 • นงลักษณ์
 • นงเยาว์
 • นวลหง
 • นาฏ
 • นารี
 • นาเรศ

คำไวพจน์ ผู้ชาย

คำไวพจน์ ผู้ชาย
 • กนิษฐภาดา
 • กระทาชาย
 • กระผม
 • กระหม่อม
 • กระไทชาย
 • กะกัง
 • ขันที
 • คนดิบ
 • คนสุก
 • คุณชาย
 • ชาย
 • ชายชาตรี
 • ดอล
 • ตัวพระ
 • ตี๋
 • ต้น
 • ทิด
 • ท่านชาย
 • ท้าว
 • นายหัว

คำไวพจน์ พระอาทิตย์

คำไวพจน์ พระอาทิตย์
 • ตะวัน
 • ทยุมณี
 • ทินกร
 • ทิพากร
 • ทิวากร
 • ประภากร
 • พรมัน
 • ภาณุ
 • ภาณุมาศ
 • ภาสกร
 • รพิ
 • รวิ
 • รวี
 • ระพี
 • สุริยง
 • สุริยน
 • สุริยะ
 • สุริยัน
 • สุริยา
 • อหัสกร
 • อังศุมาลี

คำไวพจน์ กตัญญู

 • กตัญญุตา
 • กตัญญู
 • กตัญญูกตเวที
 • กตเวที
 • รู้คุณ
 • รู้คุณคน
 • รู้จักบุญคุณ
 • สำนึกบุญคุณ

คำไวพจน์ กลิ่น

 • คนธ์
 • คันธ
 • คันธ-
 • คันธะ
 • คันธ์
 • ฉม
 • สุคนธชาติ
 • สุคนธรส
 • สุคันธรส
 • อบอวล
 • อาย
 • เทวสุคนธ์
 • เสารภย์
 • เสาวรภย์

คำไวพจน์ กวาง

 • กระจง
 • กวาง
 • กวางผา
 • มฤค
 • มฤค-
 • มฤคี
 • มิค
 • มิค-
 • มิคะ
 • รงกุ์
 • ละมั่ง
 • ละอง
 • ละองละมั่ง
 • สมัน
 • หริณะ
 • อีเก้ง
 • อุสา
 • เก้ง
 • เนื้อ
 • เนื้อทราย

 

คำไวพจน์ กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง

 • นฤปัตนี
 • นางผู้เป็นใหญ่
 • นางพญา
 • พระมเหสี
 • พระราชินี
 • มเหสี
 • ราชญี
 • ราชินี

คำไวพจน์ กุหลาบ

 • นวาระ
 • บุหงา
 • มะวาร
 • มาวาร
 • ยี่สุ่น

 

คำไวพจน์ ขอโทษ

 • กล่าวคําขอโทษ
 • กษมา
 • กฺษมา
 • ขอขมา
 • ขอประทานโทษ
 • ขอษมา
 • ขออภัย
 • ขอโทษ
 • ขอโทษขอโพย
 • มินตา
 • ยกโทษ
 • ษมา
 • อภัย
 • แล้วกัน

คำไวพจน์ คติ

 • การไป
 • คดี
 • ความเป็นไป
 • ทิฏฐานุคติ
 • บทเรียน
 • บุรุษธรรม
 • ภาษิต
 • ลัทธิ
 • วิธี
 • วิธี
 • สัตบถ
 • สุภาษิต
 • อนัญคติ
 • อุปบัติ
 • เวท
 • เวท-
 • แนวทาง
 • แบบอย่าง

คำไวพจน์ คน

 • ชน
 • นร
 • บุรุษ
 • มนุษย์
 • มรรตย
 • มานพ

คำไวพจน์ ครุฑ

 • กาศยป
 • ขนบคาศน์
 • ขเดศวร
 • นาคานดก
 • นาคานตกะ
 • ปันนคนาสน์
 • วิษณุรถ
 • สุบรรณ
 • สุวรรณกาย
 • เวนไตย
 • ไวนเตยะ

คำไวพจน์ ควัน

 • คลุ้ง
 • ควัน
 • ธุม
 • ธุมชาล
 • ธุมา
 • ธูม
 • รม
 • อบ
 • อัคนิพ่าห์
 • อัคนิวาหะ
 • เขม่า
 • โขมง
 • ไอ

คำไวพจน์ ควาย

 • กระบือ
 • กาสร
 • มหิงสา

คำไวพจน์ คำกริยาแสดงความเคลื่อนไหว

 • คลาน
 • นวย
 • ประพาส
 • ยุรยาตร
 • ลีลา
 • เยื้องย่าง
 • ไคลคลา

คำไวพจน์ คำพูด

 • ถ้อย
 • พจนา
 • พากย์
 • พาที
 • วจี
 • วัจนะ
 • วัจนา
 • วาจา

คำไวพจน์ คิด

 • ครุ่นคิด
 • คะนึง
 • คำนึง
 • คิดคด
 • จินดา
 • จินต
 • จินต-
 • จินต์
 • จินต์จล
 • ชั่งใจ
 • ดำริ
 • ตรรก
 • ตรรก-
 • ตรรกะ
 • ตรอง
 • ตริ
 • ตริตรอง
 • ตรึก
 • ตรึกตรอง
 • ตักกะ

คำไวพจน์ คิดถึง

 • คิด
 • คิดคำนึง
 • คิดถึง
 • จดจ่อ
 • ถวิล
 • นึก
 • นึกถึง
 • ระลึก
 • รำลึก

คำไวพจน์ คือ

 • ครือ
 • คือ
 • ตกว่า
 • เท่ากับ
 • เมาะ
 • ได้แก่

คำไวพจน์ งดงาม

 • กะก่อง
 • งาม
 • จิตร
 • จิตร-
 • ดี
 • ประณีต
 • พริ้ง
 • มล่าวเมลา
 • รงรอง
 • รจิต
 • รังรอง
 • รังเรข
 • วิภา
 • สวย
 • สุทรรศน์
 • สุทัศน์
 • หาริ
 • อภิราม
 • แฉล้ม
 • แชล่ม

คำไวพจน์ งาม

 • ตระการ
 • บวร
 • พะงา
 • รุจิเรข
 • วิจิตรตระการตา
 • วิศิษฏ์
 • สิงคลิ้ง
 • อะเคื้อ
 • อันแถ้ง
 • เสาวภาคย์
 • โสภณ
 • ไฉไล

คำไวพจน์ งู

 • นาคราช
 • นาคา
 • ภุชงค์
 • อสรพิษ
 • อหิ
 • อุรค
 • เงี้ยว
 • เทียรฆชาติ

คำไวพจน์ จระเข้

 • กุมภา
 • กุมภิล
 • กุมภีล์
 • นักกะ
 • นักระ

คำไวพจน์ จิต

 • จริม
 • จริม-
 • จิตต
 • จิตต-
 • จิตตวิสุทธิ
 • จิตต์
 • จิตร
 • จิตวิสัย
 • จิตใจ
 • ฌาน
 • ประทุฐจิต
 • ประทุษฏจิต
 • ประทุษฐจิต
 • ภวังคจิต
 • สมาธิ
 • สมุฏฐาน
 • หัวจิตหัวใจ
 • เจตสิก
 • เถยจิต

คำไวพจน์ ฉลาด

 • กรด
 • กุศล
 • คมกริบ
 • คมคาย
 • จินดาหรา
 • ฉลาด
 • ฉลาดเฉลียว
 • ชํานาญ
 • ซุ่มคม
 • ธีร
 • ธีร-
 • ธีระ
 • ประทักษ์
 • ประพิณ
 • ประวีณ
 • ปวีณ
 • ปัญญา
 • พยัต
 • พฤทธ์
 • พิทูร

คำไวพจน์ ชนะ

 • กินดิบ
 • ขาดลอย
 • ชนะ
 • ชย
 • ชย-
 • ชัย
 • ชัย-
 • ชัยชนะ
 • ชำนะ
 • ชิต
 • ชิต-
 • ชโย
 • พิชย
 • พิชย-
 • พิชัย
 • พิชิต
 • พิชิต-
 • ยาหยัง
 • รวด
 • ลอยลำ

คำไวพจน์ ชรา

 • ชํารุดทรุดโทรม
 • ปัจฉิมวัย
 • สูงวัย
 • หง่อม
 • เฒ่า
 • เถ้า
 • แก่
 • แก่ด้วยอายุ

คำไวพจน์ ชีวิต

 • ความเป็น
 • ความเป็นอยู่
 • ชีวัน
 • ชีวา
 • ชีวิต
 • ชีวี
 • ร่วมชีวิต
 • ลมหายใจ
 • วิถีชีวิต
 • เกิด
 • ไว้ชีวิต

คำไวพจน์ ชื่นชม

 • ชมชัว
 • ชัวชม
 • ชื่นชม
 • ชื่นชมยินดี
 • ดุษฎี
 • ปีติยินดี
 • พิสมัย
 • รื่นรมย์
 • ลลิต
 • หฤษฎ์
 • หฤหรรษ์
 • หื่นหรรษ์

คำไวพจน์ ชื่อ

 • ชื่อตัว
 • ชื่อตั้ง
 • ชื่อย่อ
 • ชื่อรอง
 • ทินนาม
 • นาม
 • นามกร
 • นามสมญา
 • นามแฝง
 • นามไธย
 • ราชทินนาม
 • สมญา
 • สมญานาม
 • สรรพนาม

คำไวพจน์ ช้าง

 • กรินทร์
 • กรี
 • กุญชร
 • คช
 • คชา
 • คชาธาร
 • คชินทร์
 • คเชนทร์
 • ดำริ
 • พลาย
 • วารณ
 • สาร
 • หัตถี
 • หัสดินทร์
 • หัสดี
 • ไอยรา

คำไวพจน์ ดอกบัว

 • กมล
 • กมลาศ
 • กมเลศ
 • กระมล
 • จงกล
 • นิลุบล
 • นิโลตบล
 • บงกช
 • บัว
 • บุณฑริก
 • บุษกร
 • ปทุม
 • ปทุมา
 • ปัทมา
 • สัตตบงกช
 • สัตตบรรณ
 • สาโรช
 • อุทุมพร
 • อุบล
 • อุบล

คำไวพจน์ ดอกไม้

คำไวพจน์ ดอกไม้
 • บุปผชาติ
 • บุปผา
 • บุษบง
 • บุษบัน
 • บุษบา
 • บุหงา
 • ผกา
 • ผกามาศ
 • มาลา
 • มาลี
 • สุคันธชาติ
 • สุมาลี
 • โกสุม

คำไวพจน์ ดาว

 • ชุติ
 • ดารกะ
 • ดารา
 • นักษัตร
 • ผกาย
 • มฆะ
 • มฆา
 • มหาอุจ
 • มาฆะ
 • มูล
 • มูละ
 • มูลา
 • ฤกษ์
 • ศนิ
 • สิธยะ
 • อัศวินี
 • อัสสนี

คำไวพจน์ ดีใจ

 • กระยิ้มกระย่อง
 • ชอบใจ
 • ดีอกดีใจ
 • ดีเนื้อดีใจ
 • ดีใจ
 • ตีปีก
 • ตื้นตัน
 • ตื้นตันใจ
 • ปลื้มใจ
 • พอใจ
 • ภิรมย์
 • ยินดี
 • ยินมลาก
 • ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่
 • ยิ้มแต้
 • ลิงโลด
 • สุมนัส
 • หฤษฎ์
 • หัวร่อ
 • อภินันท

คำไวพจน์ ตาย

 • ดับจิต
 • บรรลัย
 • ปรลัย
 • มรณะ
 • วายชนม์
 • วายชีพ
 • วายปราณ
 • อาสัญ

คำไวพจน์ ต้นไม้

 • ตรุ
 • พฤกษ์
 • รุกข์
 • เฌอ

คำไวพจน์ ถึง

 • จด
 • จรด
 • จวบ
 • จวบจวน
 • จำรด
 • ดล
 • ตราบเท่า
 • ถั่ง
 • ถึง
 • บรรลุ
 • ประสบ
 • พบ
 • ร่วม
 • ลุ
 • ลุถึง
 • อาบัน
 • ฮอด
 • เคจฉะ
 • เถิง

คำไวพจน์ ถ้อยคำ

 • กถา
 • กถาพันธ์
 • กถามรรค
 • กถามรรคเทศนา
 • กถามุข
 • คำกล่าว
 • คำอธิบาย
 • ธรรมกถา
 • ปาฐกถา
 • สัมโมทนียกถา
 • อรรถกถา
 • อารัมภกถา
 • อารัมภบท

คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ

 • กำมะถัน
 • ก๊าซธรรมชาติ
 • ดินขาว
 • ดีบุก
 • ตะกั่ว
 • ถ่านหิน
 • ทราย
 • ทองคำ
 • ทองแดง
 • น้ำมันดิบ
 • ฟลูออไรท์
 • ฟอสเฟส
 • วุลแฟรม
 • หิน
 • อลูมิเนียม
 • เกลือ
 • เงิน
 • เหล็ก
 • แคลเซียม
 • แมกนีเซียม

คำไวพจน์ ทวาร

 • ดาก
 • ตูด
 • ทวาร-
 • วัจมรรค
 • ส้วง
 • หัวไส้
 • หูรูด
 • อุจจารมรรค
 • เวจมรรค
 • ไตรทวาร

คำไวพจน์ ทศกัณฐ์

 • กุมภกรรณ
 • ขร
 • ตรีเศียร
 • ทศกัณฐ์
 • ทูษณ์
 • ท้าวจักรวรรดิ
 • ท้าวลัสเตียน
 • นางมณโฑ
 • นางสำมนักขา
 • นางสุพรรณมัจฉา
 • นางเบญกาย
 • มังกรกัณฐ์
 • มารีศ
 • สหัสเดชะ
 • อินทรชิต
 • ไพนาสุริยวงศ์
 • ไมยราพ

คำไวพจน์ ทหาร

 • กองทัพ
 • กองพล
 • กองหนุน
 • ดุรงคี
 • ถเมิน
 • ทกล้า
 • ทหาร
 • ทหารกองเกิน
 • ทหารเกณฑ์
 • ทหารเลว
 • ทเมิน
 • ทแกล้ว
 • นักรบ
 • นาวิกโยธิน
 • นาวิน
 • บาทภัฏ
 • ปัตติก
 • พลขับ
 • พลรบ
 • พลร่ม

คำไวพจน์ ทองคำ

 • กนก
 • กัมพู
 • กาญจน
 • กาญจนา
 • กาณจน์
 • จามีกร
 • จารุ
 • ชมพูนุท
 • ชาตรูป
 • มหาธาตุ
 • มาศ
 • ริน
 • สิงคี
 • สุพรรณ
 • สุวรรณ
 • หิรัณย์
 • อุไร
 • เหม
 • โสณ
 • ไร

คำไวพจน์ ทะเล

 • ทะเล
 • น้ำ
 • มหาสมุทร
 • ลำน้ำ
 • สายน้ำ
 • สินธุ
 • สินธุ์
 • สินธู
 • แม่น้ำ

คำไวพจน์ ทาง

 • กบิล
 • ครรลอง
 • จรอก
 • ชะช่อง
 • ด้าน
 • ถนน
 • ทำนอง
 • ทิศ
 • ทิศา
 • นิยาม
 • นิยามครรลอง
 • ปริยาย
 • ผลู
 • มรคา
 • มรรค
 • มรรค-
 • มรรคา
 • มัค
 • มัค-
 • มัคคะ

คำไวพจน์ ที่

 • ตําบล
 • ถิ่น
 • ถิ่น
 • ที่
 • ที่
 • ที่อยู่
 • บริเวณ
 • บ่อเกิด
 • ประเทศ
 • ปลาก
 • พิสัย
 • มณฑล
 • ศูนย์รวม
 • เขต
 • แดน
 • แว่นแคว้น
 • แห่ง
 • แห่ง

คำไวพจน์ ทุกข์

 • ตรม
 • ทุกข
 • ทุกข-
 • ทุกข์
 • ระกำ
 • เดือดร้อน
 • เศร้า
 • เสียใจ
 • โศก

คำไวพจน์ ท้องฟ้า

 • คคนางค์
 • คคนานต์
 • ทิฆัมพร
 • นภ
 • นภดล
 • นภา
 • นภาลัย
 • หาว
 • อัมพร

คำไวพจน์ นก

 • ทวิช
 • ทวิชาชาติ
 • ทิชากร
 • ทิชาชาติ
 • บุหรง
 • ปักษา
 • ปักษิณ
 • ปักษี
 • วิหค

คำไวพจน์ นกยูง

 • เมารี
 • โมร
 • โมรี
 • โมเรส

คำไวพจน์ นรก

 • ทุคติ นารก
 • นรก
 • นิรย

คำไวพจน์ นักปราชญ์

 • ธีระ
 • ธีร์
 • บัณฑิต
 • ปราชญ์
 • เธียร
 • เมธ
 • เมธา
 • เมธี

คำไวพจน์ นางอันเป็นที่รัก

 • ขวัญตา
 • ขวัญอ่อน
 • ทรามสงวน
 • ทรามสวาท
 • สมร
 • เยาวมาลย์
 • แก้วกับตน
 • แก้วกับอก

คำไวพจน์ นางอุมา

 • กาตยายนี
 • จัณฑี
 • นางกาลี
 • ภวาณี
 • รุทธานี
 • เคารี
 • ไหมวดี

คำไวพจน์ น้ำ

 • คงคา
 • ชลธาร
 • ชลธี
 • ชลาลัย
 • ชลาศัย
 • ชโลทร
 • ทึก
 • ธาร
 • ธารา

คำไวพจน์ น้ำหวาน

 • นลัท
 • น้ำดอกไม้
 • น้ำผึ้ง
 • น้ำหวานในดอกไม้
 • น้ำเกสรดอกไม้
 • พรนลัท

คำไวพจน์ บุคคล

 • เด็ก
 • เพื่อน
 • แม่

คำไวพจน์ บ้าน

 • ครัวเรือน
 • คาม
 • ที่ซุกหัวนอน
 • บ้าน
 • บ้านช่อง
 • บ้านช่องห้องหอ
 • บ้านพัก
 • บ้านเรือน
 • ภูม

คำไวพจน์ ประชาชน

 • ชาวประเทศ
 • ประชาชน
 • ประชาชี
 • ประชาราษฎร์
 • พลเมือง
 • มหาชน
 • ราษฎร
 • สาธารณชน
 • สามัญชน

คำไวพจน์ ปลา

 • ชลจร
 • ปุถุโลม
 • มัจฉา
 • มัจฉาชาติ
 • มัสยา
 • มิต
 • มีน
 • มีนา
 • วารีชาติ

คำไวพจน์ ปาก

 • โอฐ
 • โอษฐ
 • โอษฐ-
 • โอษฐ์

คำไวพจน์ ปี

 • กุน
 • ขาล
 • จอ
 • ฉลู
 • ชวด
 • ชั่วนาตาปี
 • ปี
 • ปีกลาย
 • มะเมีย

คำไวพจน์ ป่า

 • ชัฏ
 • ดง
 • พง
 • พงพนา
 • พงพี
 • พงไพร
 • พนัส
 • พนา
 • พนาดร

คำไวพจน์ ผู้ชาย

 • กนิษฐภาดา
 • กระทาชาย
 • กระผม
 • กระหม่อม
 • กระไทชาย
 • กะกัง
 • ขันที
 • คนดิบ
 • คนสุก

คำไวพจน์ ผู้หญิง

 • กัญญา
 • กันยา
 • กัลยา
 • กัลยาณี
 • กานดา
 • กามินี
 • จอมขวัญ
 • ดรุณี
 • ดวงตา

คำไวพจน์ ฝน

 • จั้ก ๆ
 • ปรอย ๆ
 • พรรษ
 • พรรษา
 • พรำ
 • พรำ ๆ
 • พลาหก
 • พายุ
 • พิรุณ

คำไวพจน์ ภูเขา

 • คีรี
 • นคะ
 • นคินทร
 • นคินทร์
 • บรรพต
 • พนม
 • ภู
 • ภูผา
 • ศิขริน

คำไวพจน์ มด

 • ง่าม
 • ตะนอย
 • ตะลาน
 • มดดำ
 • มดแดง
 • อ้ายชื่น
 • เล็น

 

คำไวพจน์ มาก

 • กรด
 • กระชอม
 • ขู
 • ครามครัน
 • คลาคล่ำ
 • คับคั่ง
 • จัด
 • ชะมัด
 • ชุกชุม

คำไวพจน์ มือ

 • กร
 • หัตถ
 • หัตถ์

คำไวพจน์ ม้า

 • ดุรงค์
 • พาชี
 • มโนมัย
 • สินธพ
 • อัศว
 • อัศวะ
 • อัสดร
 • อาชา
 • อาชาไนย

คำไวพจน์ ยักษ์

 • กุมภัณฑ์
 • ยักษา
 • ยักษิณี
 • ยักษี
 • รากษส
 • ราพณาสูร
 • ราพณ์
 • รามสูร
 • อสุรา

คำไวพจน์ รัก

 • ชอบ
 • ชอบพอ
 • ชอบใจ
 • ช่ืนชอบ
 • นิยม
 • ปฏิพัทธ์
 • ปลื้ม
 • พิสมัย
 • พึงพอใจ

คำไวพจน์ ราชสีห์

 • นฤเคนทร์
 • สีหราช
 • สีห์
 • ไกรสร
 • ไกรสีห์

คำไวพจน์ ร่างกาย

 • กรชกาย
 • กาย
 • กาย-
 • กายา
 • กายาพยพ
 • มูรดี
 • มูรติ
 • วปุ
 • วิคหะ

คำไวพจน์ ร้องไห้

 • กระซิก
 • กระอืด
 • กระโหย
 • กันแสง
 • กำสรวล
 • กินน้ำตา
 • กินน้ำตาต่างข้าว
 • ครํ่าครวญ
 • งอแง

คำไวพจน์ ลม

 • พระพาย
 • มารุต
 • วาโย

คำไวพจน์ ลิง

 • กบินทร์
 • กบิล
 • กระบี่
 • พานร
 • พานรินทร์
 • วอก
 • วานร
 • วานรินทร์

คำไวพจน์ ลูกชาย

 • กูน
 • ตนุช
 • บุตร
 • ปรัตยา
 • เอารส
 • โอรส

คำไวพจน์ ลูกหญิง

 • ทุหิตา
 • ธิดา
 • ธิตา
 • บุตรี
 • สุดา

คำไวพจน์ วัด

 • การเปรียญ
 • พุทธาวาส
 • ราชวรมหาวิหาร
 • ราชวรวิหาร
 • วรมหาวิหาร
 • วรวิหาร
 • วัดราษฎร์
 • วิหาร
 • ศาลาการเปรียญ

คำไวพจน์ วัว

 • กระบือ
 • กาสร
 • ควาย
 • คาวี
 • ฉลู
 • พฤษภ
 • มหิงสา
 • มหิงส์
 • อสุภ

คำไวพจน์ ศัตรู

 • ข้าศึก
 • คนโกง
 • คู่จองเวร
 • คู่อริ
 • ดัสกร
 • ปรปักษ์
 • ปรปักษ์
 • ปัจจามิตร
 • ปัจนึก

คำไวพจน์ สงคราม

 • กรุน
 • การรบพุ่ง
 • จำบัง
 • ฉุป
 • ฉุป-
 • ต่อสู้
 • ยุทธ
 • ยุทธ-
 • ยุทธนา

คำไวพจน์ สบาย

 • ตระอาล
 • ผาสุก
 • พอดี
 • พอเหมาะ
 • พอเหมาะพอดี
 • รวยรื่น
 • ร่มเย็น
 • สบาย
 • สบายอารมณ์

คำไวพจน์ สัตว์

 • ปสพ
 • ปาณภูต
 • ปาณี
 • สัตว
 • สัตว-
 • สัตวชาติ

คำไวพจน์ สิงโต

 • จ้าวแห่งสัตว์
 • พาฬ
 • พาฬ-
 • ราชสีห์
 • สิงห์
 • เกสรี
 • เจ้าป่า
 • ไกรศร
 • ไกรศรี

คำไวพจน์ สีขาว

 • ธวัล
 • ปัณฑูร
 • ศุกร
 • ศุภร
 • เศวตร

คำไวพจน์ สีคราม

 • สีตะพุ่น
 • สีน้ำเงิน
 • สีฟ้าอ่อน

คำไวพจน์ สีแดง

 • ประวาลวรรณ
 • มณีราค
 • มันปู
 • รุธิระ
 • รุเธียร
 • หง
 • เลือดนก
 • เลือดหมู
 • โรหิต

คำไวพจน์ หนาว

 • ศิศิร
 • ศิศีระ
 • ศีตละ
 • สีต
 • สีต-
 • สีตล
 • สีตล-
 • หนาว
 • หนาวเหน็บ

คำไวพจน์ หนู

 • ชวด
 • ตะเภา
 • พุก
 • มุสิก
 • มูสิก
 • มูสิก-
 • มูสิกะ
 • หนู
 • หริ่ง

คำไวพจน์ หมอดู

 • ดูดวง
 • พยากรณ์
 • พรหมชาติ
 • โหร
 • โหรา

คำไวพจน์ หมู

 • กุน
 • จรุก
 • วราหะ
 • วราห์
 • ศูกร
 • สุกร

คำไวพจน์ หอม

 • กระอวล
 • กำยาน
 • คันธ
 • คันธ-
 • คันธะ
 • ฉม
 • ดอม
 • ดอมดม
 • ประทิ่น

คำไวพจน์ หัว

 • กบาล
 • กะลาหัว
 • มุทธา
 • มูรธ
 • มูรธ-
 • มูรธา
 • ล้าน
 • ศีรษะ
 • สิร

คำไวพจน์ หัวใจ

 • กมล
 • กมล-
 • กมลา
 • กมลาศ
 • กระมล
 • หทัย
 • หฤทัย
 • หฤทัย-
 • หัวจิตหัวใจ

คำไวพจน์ อาคาร

 • บ้าน
 • วิหาร
 • เคหา

คำไวพจน์ อารมณ์

 • จิตใจ
 • ธรรมารมณ์
 • ปุเรจาริก
 • พิชาน
 • สติอารมณ์
 • อารมณ์
 • อาเวค
 • เอกัคตา

คำไวพจน์ อาหาร

 • ของกิน
 • ขาทนียะ
 • ธัญญาหาร
 • นิตยภัต
 • ผลาหาร
 • ภักขะ
 • ภักษาหาร
 • ภัตตาหาร
 • ภิกษาหาร

คำไวพจน์ เกิด

 • กำเนิด
 • ชนม
 • ชนม-
 • ชนม์
 • ชาต
 • ชาต-
 • ชาตะ
 • ถือกำเนิด
 • ประภพ

คำไวพจน์ เครื่องนุ่งห่ม

 • ภูษา
 • วัตถา
 • วัตถาภรณ์
 • วัตถาลังการ
 • วัตถ์
 • อาภรณ์

คำไวพจน์ เงิน

 • ปรัก
 • รัชฎา
 • รัชตะ
 • หิรัญ
 • เงินทอง

คำไวพจน์ เท้า

 • ซ่น
 • ตีน
 • บท
 • บทบงกช
 • บทศรี
 • บัวบาท
 • บาท
 • บาทา
 • ยุคลบาท

คำไวพจน์ เพื่อน

 • กัลยาณมิตร
 • คู่
 • คู่ซี้
 • คู่ทุกข์คู่ยาก
 • คู่หู
 • มิตรภาพ
 • มิตรแท้
 • วยัสย์
 • สขะ

คำไวพจน์ เมฆ

 • ขี้เมฆ
 • ปัชชุน
 • ปโยชนม์
 • ปโยธร
 • พยับเมฆ
 • พลาหก
 • วลาหก
 • วาริท
 • วาริธร

คำไวพจน์ เมือง

 • กรุง
 • ธานิน
 • ธานินทร์
 • ธานี
 • นคร
 • นคร
 • นครา
 • นครินทร์
 • นคเรศ

คำไวพจน์ เมืองหลวง

 • ราชธานี
 • หัวเมือง
 • เมืองศูนย์กลาง
 • เมืองเป็นที่ตั้งรัฐบาล

คำไวพจน์ เยอะ

 • มาก
 • หลาย
 • เยอะ
 • เยอะแยะ
 • แยะ

คำไวพจน์ เรียนรู้

 • ร่ำเรียน
 • เรียน
 • เรียนหนังสือ
 • เล่าเรียน

คำไวพจน์ เรือ

 • ข้างกระดาน
 • ฉลากบาง
 • ดารณี
 • ตูก
 • นาวา
 • นาวา
 • นาวี
 • นาเวศ
 • ยวดยาน

คำไวพจน์ เล็ก

 • กระจิริด
 • กระจิ๋ว
 • กระจิ๋วหลิว
 • กระจุ๋มกระจิ๋ม
 • กระจ้อน
 • กระจ้อยร่อย
 • กริ้งกริ้ว
 • กะแอ
 • กิ่งก้อย

คำไวพจน์ เวลา

 • กลางวัน
 • กลาางคืน
 • กัลปาวสาน
 • กาล
 • ครู่
 • คืน
 • จิรกาล
 • จิรัฐิติกาล
 • ทินาท

คำไวพจน์ เสือ

 • ขาล
 • พยัคฆา
 • พยัคฆ์
 • พาฬ
 • ศารทูล

คำไวพจน์ แผ่นดิน

 • กษมา
 • ด้าว
 • ธรณิน
 • ธรณี
 • ธรา
 • ธราดล
 • ธริษตรี
 • ธาตรี
 • ธาษตรี

คำไวพจน์ แม่

 • ชวด
 • ชเนตตี
 • ทวด
 • ผู้ให้กำเนิด
 • มาดา
 • มาตฤ
 • มาตา
 • มาตุ
 • มาตุรงค์

คำไวพจน์ แม่น้ำ

 • คลอง
 • ชลาสินธุ์
 • ทะเล
 • น้ำ
 • มหาสมุทร
 • ลำน้ำ
 • ลุ่มน้ำ
 • สทิง
 • สายชล

คำไวพจน์ แสง

 • กร
 • กระแสง
 • จัดจ้า
 • ฉาย
 • ฉิน
 • ทีป
 • ทีปะ
 • นิภา
 • บริราช

คำไวพจน์ โกรธ

 • กริ้ว
 • ขัดเคือง
 • ขัดแค้น
 • ขัดใจ
 • ขึ้ง
 • ขึ้งเคียด
 • ขึ้งโกรธ
 • ขุ่นเคืองใจอย่างแรง
 • ขุ่นแค้น

คำไวพจน์ ใจ

 • กมล
 • ดวงหทัย
 • ดวงแด
 • ดวงใจ
 • มน
 • มโน
 • ฤดี
 • ฤทัย
 • หฤทัย

คำไวพจน์ ใหญ่ กว้าง

 • พิบูลย์
 • มหันต์
 • มหา
 • มหึมา
 • มโหฬาร
 • ไพศาล

คำไวพจน์ ไก่

 • กุกกุฏ
 • กุกกุฏ-
 • ตะเภา
 • ระกา
 • อัณฑชะ
 • อู
 • เยีย
 • ไก่ต่อ
 • ไก่บ้าน

คำไวพจน์ ไป

 • ครรไล
 • คระไล
 • จร
 • จร
 • จากไป
 • ดำเนิน
 • ตู
 • ถั่ง
 • ยาตรา

คำไวพจน์ ไฟ

 • กูณฑ์
 • ปราพก
 • อัคคี
 • อัคนี
 • เดช
 • เพลิง

คำไวพจน์ ไหว้

 • กราบ
 • คารวะ
 • คำนับ
 • ถวายบังคม
 • นอบนัอม
 • บูชา
 • ประณต
 • ประณม
 • วันทา

ความหมายของคำไวพจน์

คำไวพจน์ เป็นชื่อเรียกคำในภาษาไทยอีกพวกหนึ่ง มีความหมายต่างกันเป็น 2 นัย หรือเรียกอีกอย่างว่า การหลากคำ

 • นัยหนึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ให้คำอธิบายว่า "คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ กับ คน บ้าน กับ เรือน รอ กับ คอย ป่า กับ ดง คำพ้องความ ก็ว่า" (พจนานุกรม 2542 หน้า 1091)
 • และในที่เดียวกันนี้ได้ให้ความหมายที่พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) กล่าวไว้ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ด้วยว่า หมายถึง "คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกัน เช่น ใส กับ ไส โจทก์ กับ โจทย์ พาน กับ พาล ปัจจุบันเรียกว่า คำพ้องเสียง"
 • ปัจจุบันเราจะพบเห็นในลักษณะของ คำพ้องความหมาย

การนำคำไวพจน์ไปใช้

ตัวอย่างการใช้คำไวพจน์ในบทกลอน บทกวี

     มืดสิ้นแสงเทียนประทีปส่อง         ก็ผ่องแสงจันทร์กระจ่างสว่างส่ง

บุปผชาติสาดเกสรขจรลง                 บุษบงเบิกแบ่งระบัดบาน           

     เรณูนวลหวนหอมมารวยริน          พระพายพัดประทิ่นกลิ่นหวาน

เฉื่อยฉิวปลิวรสสุมามาลย์                 ประสานสอดกอดหลับระงับไป

 

กลอนบทนี้จะพบคำไวพจน์ดังนี้

 1. บุปผชาติ,  บุษบง,  สุมามาลย์ = ดอกไม้
 2. ขจร = ฟุ้ง, กระจาย
 3. พระพาย = ลม

คำไวพจน์ มาจากอะไร?

คำไวพจน์ อ่านว่า ไว-พด

คำไวพจน์ มาจาก ภาษาบาลีว่า “เววจน” (เว-วะ-จะ-นะ)

รากศัพท์มาจาก วิ + วจน


ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ หากต้องการหาคำไวพจน์คำไหนก็สามารถพิมพ์คำค้นหาได้เลย หรือจะไปดูหมวดหมู่ที่คัดแยกไว้ให้แล้วโดยตรงก็ได้

คําไวพจน์ ถือเป็นความงดงามทางภาษาไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภาษาที่สืบทอดต่อ ๆ กันผ่านงานวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ทั้งกาพย์กลอน ซึ่งอย่สงที่เรารู้ว่าภาษาไทยนั้นมีคำยืมมาจากหลายภาษา คือได้รับอิทธิพลจากภาษาสันสกฤต-บาลี ผสมกลืนกลายจนกลายเป็นความสละสลวย ก็จะเป็นเราเองที่ต้องเลือกนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับภาษาระดับต่าง ๆ

Download PDF

สำหรับใครที่อยากได้คำไวพจน์ ในรูปแบบไฟล์ PDF สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

คำไวพจน์ ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำไวพจน์ ที่ใช้บ่อย
ดาวน์โหลด

รู้หรือไม่?

 1. คำไวพจน์ คืออะไร?

  คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกัน หรือคล้ายกันมาก แต่เขียนและออกเสียงไม่เหมือนกัน

 2. คำไวพจน์ มีกี่ประเภท?

  คำไวพจน์ มี 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 1.คำพ้องรูป 2.คำพ้องเสียง และ 3.คำพ้องความ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์"