ค้นหา คำไวพจน์

ทั้งหมด

คำไวพจน์

    เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากอีกเรื่องหนึ่งของการเรียนรู้ภาษาไทย นั่นก็คือ คำไวพจน์ หรือ การหลากคำ หรือ คำพ้องรูป คำพ้องความ ก็ว่า และตรงกับภาษาอังกฤษว่า Synonym แต่ใช่ว่าจะแค่ทำให้ยากอย่างเดียว ประโยชน์ที่ชัดเจนของคำไวพจน์คือ ความหลากหลายนี่แหละ

เวลาแต่งกลอนแบบไทย ๆ ที่ต้องมีข้อกำหนดเรื่องเสียง วรรณยุกต์ด้วยแล้ว การเลือกคำที่ตรงมาเพื่อให้ได้คำหมายที่ต้องการจึงเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของภาษาไทยเลยเชียวนะ

คำไวพจน์ คืออะไร

   คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน หรือเรียกอีกอย่างว่า คำพ้องความ ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2552 ให้คำอธิบายว่า "คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ กับ คน บ้าน กับ เรือน รอ กับ คอย ป่า กับ ดง คำพ้องความ ก็ว่า" (พจนานุกรม 2542 หน้า 1091)

 

คำไวพจน์

คำไวพจน์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

     ปัจจุบัน มีการศึกษาคำที่พ้อง และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

  1. คำพ้องรูป คำพ้องเสียง และคำพ้องความหมายหรือคำพ้องความ คำพ้องรูป คือคำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ เช่น คำว่า ชิน แปลว่า คุ้นจนเจน หรือผู้ชนะ หรือเนื้อโลหะเจือชนิดหนึ่ง
  2. คำพ้องเสียง คือคำที่เขียนต่างกัน มีความหมายต่างกัน ออกเสียงเหมือนกัน เช่น คำว่า ใจ กับ ไจ จร กับ จอน
  3. คำพ้องความ (คำไวพจน์ของพจนานุกรมราชบัณฑิตฯ) คือคำต่างรูป ต่างเสียง แต่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เช่น กิน กับ รับประทาน กัลยา นารี สุดา สมร หญิง เป็นคำพ้องความกัน
คำไวพจน์
 

การหลากคำ คำพ้องความ คำพ้องเสียง คำที่มีความคล้ายกัน

 

ความหมายของคำไวพจน์


คำไวพจน์ เป็นชื่อเรียกคำในภาษาไทยอีกพวกหนึ่ง มีความหมายต่างกันเป็น 2 นัย หรือเรียกอีกอย่างว่า การหลากคำ

  • นัยหนึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ให้คำอธิบายว่า "คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ กับ คน บ้าน กับ เรือน รอ กับ คอย ป่า กับ ดง คำพ้องความ ก็ว่า" (พจนานุกรม 2542 หน้า 1091)
  • และในที่เดียวกันนี้ได้ให้ความหมายที่พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) กล่าวไว้ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ด้วยว่า หมายถึง "คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกัน เช่น ใส กับ ไส โจทก์ กับ โจทย์ พาน กับ พาล ปัจจุบันเรียกว่า คำพ้องเสียง"
 

การนำคำไวพจน์ไปใช้

ตัวอย่างการใช้คำไวพจน์ในบทกลอน บทกวี

     มืดสิ้นแสงเทียนประทีปส่อง         ก็ผ่องแสงจันทร์กระจ่างสว่างส่ง

บุปผชาติสาดเกสรขจรลง                 บุษบงเบิกแบ่งระบัดบาน           

     เรณูนวลหวนหอมมารวยริน          พระพายพัดประทิ่นกลิ่นหวาน

เฉื่อยฉิวปลิวรสสุมามาลย์                 ประสานสอดกอดหลับระงับไป

 

กลอนบทนี้จะพบคำไวพจน์ดังนี้

1. บุปผชาติ,  บุษบง,  สุมามาลย์ = ดอกไม้

2. ขจร = ฟุ้ง,  กระจาย

3. พระพาย = ลม

คำไวพจน์ รวมหมวดต่าง ๆ

รวมคำไวพจน์ตามหมวดหมู่ โดยคัดคำที่นิยมมาให้ ถ้าไม่เห็นในตารางก็กดที่ปุ่มค้นหา เพื่อทำการพิมพ์ค้นหาเพิ่มเติมได้อีก

รวมคำไวพจน์

คำไวพจน์ กตัญญู ได้แก่

คำไวพจน์ การศึกษา ได้แก่

คำไวพจน์ ขาว ได้แก่

คำไวพจน์ คน ได้แก่

คำไวพจน์ ครุฑ ได้แก่

คำไวพจน์ ควาย ได้แก่

คำไวพจน์ คำกริยาแสดงความเคลื่อนไหว ได้แก่

คำไวพจน์ คำพูด ได้แก่

คำไวพจน์ งาม ได้แก่

คำไวพจน์ งู ได้แก่

คำไวพจน์ จระเข้ ได้แก่

คำไวพจน์ ช้าง ได้แก่

คำไวพจน์ ดอกบัว ได้แก่

คำไวพจน์ ดอกไม้ ได้แก่

คำไวพจน์ ตาย ได้แก่

คำไวพจน์ ต้นไม้ ได้แก่

คำไวพจน์ ถ้อยคำ ได้แก่

คำไวพจน์ ทรัพยากรแร่ธาตุ ได้แก่

คำไวพจน์ ทหาร ได้แก่

คำไวพจน์ ทองคำ ได้แก่

คำไวพจน์ นก ได้แก่

คำไวพจน์ นกยูง ได้แก่

คำไวพจน์ นรก ได้แก่

คำไวพจน์ นักปราชญ์ ได้แก่

คำไวพจน์ นางอันเป็นที่รัก ได้แก่

คำไวพจน์ นางอุมา ได้แก่

คำไวพจน์ น้ำ ได้แก่

คำไวพจน์ ปลา ได้แก่

คำไวพจน์ ป่า ได้แก่

คำไวพจน์ ผู้ชาย ได้แก่

คำไวพจน์ ผู้หญิง ได้แก่

คำไวพจน์ พระจันทร์ ได้แก่

คำไวพจน์ พระพรหม ได้แก่

คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า ได้แก่

คำไวพจน์ พระวิษณุ ได้แก่

คำไวพจน์ พระอาทิตย์ ได้แก่

คำไวพจน์ พระอินทร์ ได้แก่

คำไวพจน์ พระอิศวร ได้แก่

คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน ได้แก่

คำไวพจน์ ภูเขา ได้แก่

คำไวพจน์ มลทิน ได้แก่

คำไวพจน์ ม้า ได้แก่

คำไวพจน์ ยักษ์ ได้แก่

คำไวพจน์ ราชสีห์ ได้แก่

คำไวพจน์ ลม ได้แก่

คำไวพจน์ ลิง ได้แก่

คำไวพจน์ ลูกชาย ได้แก่

คำไวพจน์ ลูกหญิง ได้แก่

คำไวพจน์ วัว ได้แก่

คำไวพจน์ ศัตรู ได้แก่

คำไวพจน์ สวย ได้แก่

คำไวพจน์ สวยงาม ได้แก่

คำไวพจน์ สวรรค์ ได้แก่

คำไวพจน์ หมอดู ได้แก่

คำไวพจน์ อกตัญญู ได้แก่

คำไวพจน์ เครื่องนุ่งห่ม ได้แก่

คำไวพจน์ เงิน ได้แก่

คำไวพจน์ เทวดา ได้แก่

คำไวพจน์ เทวดาหญิง ได้แก่

คำไวพจน์ เมือง ได้แก่

คำไวพจน์ เมืองหลวง ได้แก่

คำไวพจน์ เสือ ได้แก่

คำไวพจน์ แผ่นดิน ได้แก่

คำไวพจน์ ใจ ได้แก่

คำไวพจน์ ใหญ่ กว้าง ได้แก่

คำไวพจน์ ไป ได้แก่

คำไวพจน์ ไฟ ได้แก่

คำไวพจน์ ไหว้ ได้แก่

คำไวพจน์ งดงาม ได้แก่

คำไวพจน์ ทะเล ได้แก่

คำไวพจน์ ธรรมชาติ ได้แก่

คำไวพจน์ สงคราม ได้แก่

คำไวพจน์ สัตว์ ได้แก่

คำไวพจน์ หัวใจ ได้แก่

คำไวพจน์ แม่น้ำ ได้แก่

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ หากต้องการหาคำไวพจน์คำไหนก็สามารถพิมพ์คำค้นหาได้เลย หรือจะไปดูหมวดหมู่ที่คัดแยกไว้ให้แล้วโดยตรงก็ได้