บทความน่ารู้ หมวดคำไวพจน์ - หน้า 1/3

แหล่งความรู้มากมาย อัปเดตใหม่ทุกวัน

คำไวพจน์ คำพูด | คำคล้าย คำพูด

คำไวพจน์ คำพูด | คำคล้าย คำพูด

คำไวพจน์ ของ "คำพูด" คือ ถ้อย พาที วัจนา

พ.ย. 16, 62

คำไวพจน์ ลม | คำคล้าย ลม

คำไวพจน์ ลม | คำคล้าย ลม

คำไวพจน์ ของ "ลม" คือ พระพาย มารุต วาโย

พ.ย. 16, 62

คำไวพจน์ ผู้ชาย - คำคล้าย ผู้ชาย

คำไวพจน์ ผู้ชาย - คำคล้าย ผู้ชาย

คำไวพจน์ ของ "ผู้ชาย" คือ เกล้ากระหม่อม ทิด พ่อหนุ่ม

มิ.ย. 27, 62

คำไวพจน์ หมู - คำคล้าย หมู

คำไวพจน์ หมู - คำคล้าย หมู

คำไวพจน์ ของ "หมู" คือ วราห์ จรุก ศูกร

มิ.ย. 27, 62

คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน - คำคล้าย พระเจ้าแผ่นดิน

คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน - คำคล้าย พระเจ้าแผ่นดิน

คำไวพจน์ ของ "พระเจ้าแผ่นดิน" คือ เจ้าหล้า ธเรศ นฤเบศน์

พ.ย. 16, 62

คำไวพจน์ งาม - คำคล้าย งาม

คำไวพจน์ งาม - คำคล้าย งาม

คำไวพจน์ ของ "งาม" คือ เสาวภาคย์ พะงา สิงคลิ้ง

พ.ย. 16, 62

คำไวพจน์ เรือ - คำคล้าย เรือ

คำไวพจน์ เรือ - คำคล้าย เรือ

คำไวพจน์ ของ "เรือ" คือ นาเวศ นาวา นาวี

มิ.ย. 27, 62

คำไวพจน์ แม่น้ำ | คำคล้าย แม่น้ำ

คำไวพจน์ แม่น้ำ | คำคล้าย แม่น้ำ

คำไวพจน์ ของ "แม่น้ำ" คือ สายชล สายนที

พ.ย. 16, 62

คำไวพจน์ เมือง | คำคล้าย เมือง

คำไวพจน์ เมือง | คำคล้าย เมือง

คำไวพจน์ ของ "เมือง" คือ กรุง นครา ประเทศ

พ.ย. 16, 62

คำไวพจน์ พระอาทิตย์ | คำคล้าย พระอาทิตย์

คำไวพจน์ พระอาทิตย์ | คำคล้าย พระอาทิตย์

คำไวพจน์ ของ "พระอาทิตย์" คือ กรุง ธานิน สุริยัน

พ.ย. 16, 62