ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "ไฉน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไฉน

    มักเขียนผิดเป็น ฉไน

    คำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "ไฉน"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยมักเขียนผิดเป็น
ฉะนั้นฉนั้น
ฉะนี้ฉนี้
จาระไนจารไน
เจียระไนเจียรไน
เหล็กในเหล็กไน
เฉพาะฉะเพาะ, ฉเพาะ
ฉบับฉะบับ
นัยนัยยะ