ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "แดก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    แดก

    มักเขียนผิดเป็น แดรก, แด่ก, แดร่ก, แด๊ก

    หมายเหตุ เป็นภาษาปาก หมายถึง กิน หรือ พูดกระทบให้โกรธ ฯลฯ

    คำไทยที่มักเขียนผิด