ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "เฉพาะ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เฉพาะ

    มักเขียนผิดเป็น ฉะเพาะ, ฉเพาะ

    คำไทยที่มักเขียนผิด