คำในภาษาไทย

อนุญาต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

อนุญาติ เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุคำว่า ญาติ เท่านั้นที่เขียนมีสระ อิ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย อนุญาต หมายถึง:

  1. ยินยอม, ยอมให้, ตกลง. (ป. อนุญฺญาต)

 ภาพประกอบ

  • อนุญาต

 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "อนุญาต หรือ อนุญาติ คำไหนเขียนถูก?"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"