คำในภาษาไทย

สุขสันต์ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

สุขสรร เป็นคำที่เขียนผิด ❌

Posted on by Golfy

พจนานุกรมไทย สุขสันต์ หมายถึง:

  1. เฮฮา, ร่าเริง, สนุกสนาน

แนะนำคำนี้โดย Golfy

ภาพประกอบ

  • สุขสันต์

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"