คำไทยที่มักเขียนผิด

สังเกต

คำที่ผิด ❌ สังเกตุ


"สังเกต" หรือ "สังเกตุ" คำไหนเขียนถูกต้อง

"สังเกต" หรือ "สังเกตุ" คำไหนเขียนถูกต้อง

"สังเกต" หรือ "สังเกตุ"

เป็นอีกหนึ่งคำในภาษาไทยที่มักจะเขียนและสะกดผิดกันมาเรื่อย ๆ หลายคนเข้าใจว่า ต้องเขียนว่า "สังเกตุ" คือ มีสระอุ ใต้ "ต. เต่า"

แต่ที่ถูกต้องตามพจนานุกรม จะต้องเขียนว่า "สังเกต" คือ ไม่มีสระอุ นั่นเอง

 

ความหมายของ "สังเกต"

สังเกต หมายถึง ก. กําหนดไว้, หมายไว้, ตั้งใจดู, จับตาดู

 

สังเกตุ หมายถึงอะไร

สัง หมายถึง พร้อม, กับ, ดี
เกตุ หมายถึง ธง หรือ ชื่อดาวพระเคราะห์ดวงที่ ๙ ตามหลักโหราศาสตร์
สังเกตุ หมายถึง ธงดี หรือ ดาวพระเคราะห์ที่ดี

 

 

 

ทำไมถึงมักเขียนผิดเป็น สังเกตุ?

อาจจะเป็นเพราะ สับสนกับคำว่า เหตุ หรือ เกตุ ทำให้มักเขียนผิดเป็นสังเกตุเอาได้ง่าย ๆ

 

รากศัพท์ของ สังเกต

จากภาษาสันสกฤต सङ्केत (สงฺเกต)
จากภาษาบาลี สงฺเกต

 


สรุปคำที่เขียนได้ถูกต้องระหว่าง "สังเกต" หรือ "สังเกตุ" นั่นก็คือ

สังเกตุ ❌

สังเกต ✅

ดังนั้น คำที่เขียนถูกต้อง คือ "สังเกต" นั่นเอง


"สังเกต" กับ "สังเกตุ" เขียนอย่างไร คำไหนที่ถูกต้อง - คำไทยที่มักเขียนผิด