ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "พาณิชย์ , พาณิชย , พณิชย์ พาณิช , พณิช"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พาณิชย์ , พาณิชย , พณิชย์ พาณิช , พณิช

    มักเขียนผิดเป็น พานิชย์, พานิชย, พนิชย์ พานิช, พนิช

    หมายเหตุ ใช้ ณ เสมอ รวมถึงรูปศัพท์เดิมก่อนแผลง ว เป็น พ เช่น วาณิชย์ วาณิชกะ วณิชย์ วณิชยา วาณิช วณิช พาณิชย์ พาณิชย หรือ พณิชย์ แปลว่าการค้า พาณิชหรือพณิชหมายถึงพ่อค้า ยกเว้นวิสามานยนามบางคำ เช่น ไทยวัฒนา พานิช, กรุงไทย พานิชประกันภัย, ศุภชัย พานิชภักดิ์, วิจารณ์ พานิช และ ชิน โสภณพนิช

    คำไทยที่มักเขียนผิด