ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "พจนานุกรม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พจนานุกรม

    มักเขียนผิดเป็น พจณานุกรม

    หมายเหตุ พจน + อนุกรม

    คำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "พจนานุกรม"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทย
ฯพณฯพณฯ, ฯพณ, พณ
จลาจลจราจล
พราหมณ์พราห์มณ์, พรามณ์
พะวักพะวนพวักพวน
ทุศีลทุจศีล
อนาถอนาจ
บิดพลิ้วบิดพริ้ว
พลาสติกพลาสติค
คาร์ปคาร์ฟ, คราฟ, คาร์พ, คราพ

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำไทยที่มักเขียนผิดทั้งหมด